Markedsanalyser

Kontakt

Thomas Kræmer Schmidt

Senior Director
T: +45 5161 7834
: +45 5161 7834
En markedsanalyse er ikke en spådom for bedriftsledelsen. Men med dagens usikre markedsforhold trenger toppledelsen all tilgjengelig innsikt for å kunne ta korrekte beslutninger. Vi tilbyr nettopp det.

Det er ikke lett å spå fremtiden. Likevel må ledere vurdere fremtidige markedsmuligheter og utforme strategier for flere år fremover med både bunnlinjen og konkurransemessige fordeler på spill. Basert på mange ulike prosjekter både i privat og offentlig sektor, har vi utviklet en robust metode for markedsanalyser og faktabaserte spådommer om mulig fremtidig utvikling.

Vårer markedsanalyser utføres som selvstendige analyser eller som del av større prosjekter, hvor markedsanalysen er integrert i et bredere felt.

Blant typiske prosjekter med integrert markedsanalyse:

  • Strategiutvikling
  • Markedsomfang
  • Tilbudsprosjekter og sourcing
  • Aktsomhetsundersøkelser (due diligence)
  • Produktutvikling

En stigning i ingeniørtjenester

Vi har utført markedsanalyser innen mange sektorer, og opplever nå en topp innen energi, olje og gass, gruvedrift, transport, vann og miljø, ingeniørtjenester og teknologi relatert til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi skreddersyr markedsanalyser etter kundens behov og utvikler omfang og metode i tett dialog med eksperter innen sektoren.

Både makro- og mikronivå

Våre studier gjennomføres både på makronivå, hvor vi tar hensyn til globale megatrender og global utvikling av etterspørsel, og på mikronivå hvor vi foretar dypdykk i lokale markeder som f.eks. rengjøringstjenester eller eiendomsdrift i bestemte kommuner eller lokalområder.

I bunn og grunn handler det om å samle fakta og trekke korrekte konklusjoner basert på de beste data tilgjengelig.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no