Kundeundersøkelser

Kontakt

Martin Aabech

Business Manager
T: +47 971 75 410

Stig Porskjær

Director
T: +45 5161 8208
Å samle inn data er sjelden et problem. Å gjøre dataene meningsfulle er derimot ikke like enkelt. Med en handlingsorientert tilnærming gir vårt undersøkelsesoppsett lojalitet og tilfredshet, og hjelper deg å bygge lønnsomme kundeforhold.

Mange bedrifter har rikelig med data om sine kunder. Men som oftest omformer de ikke data til resultater, fordi kundeundersøkelsene blir fullført separat i ulike deler av organisasjonen, uten et felles mål. For virkelig å anvende data og forbedre resultatene trenger du klare mål og en handlingsorientert tilnærming, som omformer data til verdifull innsikt og strategiske avgjørelser.

Våre tjenester innen kundeundersøkelser inkluderer:

  • Kundetilfredshetsundersøkelser
  • Kundelojalitetsundersøkelser (Net Promoter Score)
  • Hendelsesbaserte undersøkelser
  • Kundeberøringspunktanalyser
  • Forretningssimuleringer
  • Lokale og globale referansemålinger (benchmarking)
  • B2B og B2C kundeanalyser
  • Beslutnings-workshops og strategiske anbefalinger

Å finne nøkkelen til lojalitet

Kunden er uten tvil din viktigste inntektskilde. Tapte kunder er vanskelig å få tilbake, men med rett oppsett kan en kundeundersøkelse sette fingeren på hva du trenger å konsentrere deg om for å glede kundene og gjøre dem fornøyde slik at de anbefaler deg til andre. Vårt analysesystem, som er utviklet i samarbeid med Copenhagen Business School, kan identifisere de mest avgjørende faktorene som stimulerer din kundes lojalitet og nivå av tilfredshet.

Vi kombinerer avansert statistikk med forretningssimulering for å hjelpe deg å prioritere den mest ideelle kunden og det beste salgstiltaket. Sagt på en annen måte: Vi rammer inn og strukturerer det uklare bildet av kundene dine, og forbedrer forståelsen av deres behov. På denne måten hjelper vi deg å bestemme konkrete tiltak som gir sterkere lojalitet og mer langvarige, lønnsomme relasjoner.

1 million deltakere over 5 år

Mer enn en million personer har deltatt i hundrevis av våre ansatte- og kundeundersøkelser i løpet av de fem siste årene. Det har gitt oss enorm erfaring i å håndtere de mest komplekse undersøkelser, både for offentlige organisasjoner og private firma med internasjonal utbredelse og stort volum. Dine mål markerer vårt utgangspunkt, ettersom vi legger stolthet i å utforme hver undersøkelse ut fra din unike situasjon og strategiske ambisjoner.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no