Forretningskonsepter og referanseundersøkelser

Kontakt

Thomas Kræmer Schmidt

Senior Director
T: +45 5161 7834
: +45 5161 7834
Har du en solid forretningsidé? I forretningsverdenen må du legge tall og solide argumenter bak alle forretningsbeslutninger. Vi hjelper organisasjoner å ta de tøffe beslutningene på et best mulig grunnlag. 

Når firmaets framtidsutsikter blir stadig mer tåkete, kan drøfting av ulike forretningskonsepter kaste lys over veien fremover. Vi utformer forretningskonsepter på bred basis for å hjelpe i prosessen. Et forretningskonsept inneholder økonomiske og kvantitative data som trengs for å ta strategiske og operasjonelle beslutninger i alle typer organisasjoner og bedrifter. Men et forretningskonsept gir også en grundig risikoanalyse relatert til spesifikke scenarioer. Kort sagt er forretningskonsepter skreddersydde datamodeller utviklet for å simulere ulike scenarioer og prognoser for å hjelpe bedriftsledere med beslutningene.

Vi har en velprøvd 5-trinns metode for å utvikle skreddersydde forretningskonsepter og referanseundersøkelser på alle nivåer:

Forretningskonsepter og referanseundersøkelser på alle nivåer:

  1. Innledende dialogbasert bestemmelse av omfang og fokus for forretningskonsepter - med kunder og nøkkelpersonell
  2. Systematisk datainnsamling av relevante kvantitative og kvalitative data.
  3. Etablering av en grunnlinje ved å kartlegge elementer som kostnader, verdikjeder, organisasjon, distribusjon og markedsfaktorer
  4. Etablering av analyse- og simuleringsverktøy som kan inkludere NPV, IRR, organisatoriske implikasjoner og andre relevante dimensjoner
  5. Identifisering av anbefalinger og forslag til neste trinn

Simuleringsverktøy og referanseundersøkelse

Effekten av et forretningskonsept er tydelighet. Våre kunder vil ha mer og mer fakta for å støtte sin tenkemåte og sine prioriteringer. Bruk av forretningskonsepter strekker seg derfor fra klassiske datamodeller til prognoser av ulike investeringsscenarioer. Dette inkluderer NPV, IRR og CAPEX, multidimensjonale produser-eller-kjøp analyser, med mange nivåer av gjensidig koblede fakta som skal vurderes og bygges inn i simuleringsverktøyene. Dette gir også mulighet for referanseundersøkelser mot f.eks. konkurrenter, lignende bedrifter eller gjennomsnittet i bransjen.

Virkelig profesjonalisme

Vår fremgangsmåte kan brukes i svært ulike situasjoner. Vi har med stort hell jobbet i store offentlige og private organisasjoner, og har en lang merittliste som viser vår erfaring. Og vi har stor tro på at databaserte beslutningsprosesser er den virkelige hemmeligheten bak virkelig profesjonalisme.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no