Spørreskjemaundersøkelser

Kontakt

Martin Aabech

Business Manager
T: +47 971 75 410
SurveyXact er markedets beste og mest utbredte system for å gjennomføre og analysere alle former for spørreskjemaundersøkelser.

I Rambøll Management Consulting har vi en egen internasjonal avdeling som gjennomfører en lang rekke forskjellige surveys og HR-analyser. Populært sagt kan man si at vi setter strøm til behovet for å samle inn viten om din virksomhets interessenter – enten det er de ansatte, lederne, kundene, brukerne av offentlige tilbud eller annet.

Komme i gang med få klikk

SurveyXact er markedets ledende og mest brukervennlige system for spørreskjemaundersøkelser. Effektivt, enkelt og enestående treffsikkert. SurveyXact dekker alle dine grunnleggende behov når spørsmål skal gjøres om til kunnskaper.

Samtidig er systemet så fleksibelt at du kan skreddersy undersøkelser på få klikk og få suverene analyseverktøy og rapporteringsmuligheter, som gjør det meste av arbeidet for deg.

I tillegg kommer den uovertrufne supporten som guider deg sikkert gjennom hele prosessen, slik at du får en brukbar og valid undersøkelse.

Generasjon 2.0

Rambøll Results er “storebror” til eller generasjon 2.0 av SurveyXact. Med Rambøll Results får du et verktøy til bruk ved løpende målinger hvor for eksempel flere spørreskjemaer skal samles i en undersøkelse og hvor mest mulig skal gjøres automatisk.

Rambøll Results er optimalt hvis du har mange standardrapporter eller skal styre og strukturere arbeidsflyten løpende. Du kan justere alt uten å endre det hele, og det er enkelt å lage standardrapporter.

Fornøyde brukere

SurveyXact har i dag over 700 kunder og mange tusen fornøyde brukere i både offentlige og private virksomheter, som for eksempel Riksrevisjonen, Universitetet i Bergen, Politidirektoratet, Samferdselsdepartementet, Avinor, VG, Det Kongelige Hoff, Kristiansand Dyrepark og mange flere.

Relaterte tjenester

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no