HR-analyser

Kontakt

Arnt Olaf Storeng

Managing Consultant
T: +47 945 26 452

Martin Aabech

Business Manager
T: +47 971 75 410
I løpet av de siste fem årene har mer enn en million mennesker deltatt i tusenvis av våre undersøkelser, og meldingen er klar: Godt motiverte ansatte fører til meget produktive team.
Det kan være mange gode grunner til å ta temperaturen på medarbeidertilfredsheten. Og like mange grunner til ikke å få gjort det. Med vårt system til HR analyser, HR-Insight, sørger Rambøll Management Consulting for hele undersøkelsen, så du bare skal konsentrere deg om å treffe de riktige beslutningene på bakgrunn av undersøkelsens resultater.

Vårt system innen HR-analyser inkluderer:
  • Et enkelt og gjennomtestet konsept
  • 100 % anonymitet
  • Garanti mot feil
  • Benchmarking både internt og eksternt
  • Profesjonell tolkning av resultatene
  • Leservennlige rapporter

Skreddersydde løsninger

Det er ikke nok med bare verktøy for å få jobben gjort. Vi tror du må klargjøre den overordnede hensikten med undersøkelsen før du begynner å se på systemene. Ellers ender du opp tomhendt, med en bunke av ubrukelige data. Vi utformer derfor undersøkelsene i samarbeid med våre kunder. Med en slik skreddersydd tilnærming, sikrer vi at undersøkelsen støtter din strategiske dagsorden og snakker samme språk som dine ansatte.

Innsikt og forbedret praksis

Data kan bare føre til verdifull endring dersom du sørger for en målrettet oppfølging. Våre eksperter på ledelse og organisasjonsutvikling kan hjelpe deg å snu resultatene til konstruktiv dialog og felles fokus. For eksempel har våre støttende metoder hjulpet Posten Norge å øke tilfredsheten hos 4 av 5 ansatte, og har samtidig redusert sykefraværet.

Relaterte tjenester

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no