360-graders ledermåling

Kontakt

Martin Aabech

Business Manager
T: +47 971 75 410

Arnt Olaf Storeng

Manager
T: +47 945 26 452
Evnen til å lede er avgjørende for å lykkes, og derfor må organisasjoner jobbe kontinuerlig med å styrke ledernes potensial og kompetanser. Rambøll Management Consulting tilbyr skreddersydde ledermålinger for å sikre at våre kunders mål blir oppnådd.

Som et viktig middel i mange organisasjoners lederutviklingsprogram finner man ofte 360-graders ledermålinger i tillegg til ledertrening.

360-graders måling styrker lederkompetansen og gir trygghet

En god 360-graders måling gir gevinster på flere nivåer:

  • Virksomheten får satt fokus på krav og forventninger til lederskap, og målingen gir kunnskap om hvilke områder det er behov for et størst utviklingsfokus
  • Medarbeiderne får mulighet til å evaluere og anerkjenne virksomhetens ledere og bidra til å styrke lederkompetansene og organisasjonskulturen
  • Den enkelte leder får pålitelig feedback som skaper klarhet og trygghet i lederrollen

Hvorfor gjennomføre 360-graders ledermålinger?

En ledermåling med Rambøll Management Consulting vil gi den enkelte lederen og virksomheten i sin helhet konkret og målrettet informasjon om medarbeideres opplevelse av lederferdigheter.

Det sentrale i en 360-graders ledermåling er at en leder vurderes fra ”alle sider” – de ansatte de har personalansvar for, sine lederkollegaer, sin egen leder, samtidig som lederen også foretar vurdering av egne lederegenskaper.

Ledermåling knyttes til kundens utfordringer og mål

I Rambøll Management Consulting skreddersyr og utvikler vi ledermålingen i nært samarbeid med våre kunder. Vi er opptatt av at målingen bygger på virksomhetens egne mål, behov og utfordringer knyttet til ledelse. Ved operasjonalisering av organisasjonens lederkriterier og mål blir også eierforholdet til målingen styrket. Vi ivaretar selvsagt at alle faglige og metodiske forbehold, og benytter effektive IT-verktøy.

Når resultatene foreligger mottar hver leder en personlig 360-graders lederprofil. Vi bistår gjerne i å skreddersy prosesser for oppfølging, forståelse og bruk av resultatene, for å sikre at virksomheten lykkes med det som er målet med 360-graders ledermåling.

Relaterte tjenester

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no