Kurs i beste praksis

Kontakt

Ta kontakt for konkret pristilbud til din virksomhet.
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956
Få sertifisering i beste praksis rammeverk. Lær mer om hvordan man lykkes med gjennomføring av strategiske endringsprosesser og realisering av gevinster fra virksomhetens prosjekter.
Rambøll Management Consulting tilbyr utvalgte kunder og samarbeidspartnere faglig påfyll basert på internasjonalt anerkjent beste praksis rammeverk. I en stadig mer kompleks hverdag er det krevende for enhver virksomhet å ha god styring på sin prosjektportefølje og sine programmer. Våre kurs vil gjøre deg bedre rustet til å håndtere utfordringer, men også se muligheter i din virksomhet.

Kursene tilbys i samarbeid med Aspire Europe, som er en av Europas ledende tilbydere av kurs innen prosjekt-, program-, og porteføljestyring, samt gevinstrealisering, endringsledelse mv. Organisasjonen er akkreditert, og kursene holder svært høy kvalitet. Alle kurs gjennomføres av kursholdere med lang erfaring.

Gjennom Aspire kan Rambøll tilby kurs for din virksomhet i grupper på 8-12 medarbeidere. Kursene er ulikt priset, men vil variere fra 10.000 og oppover, avhengig av kurs og deltagere.

Sertifisering i Management of Portfolios

Eksempelvis tilbyr vi sertifisering i Management of Portfolios. MoP defineres som "en koordinert samling av strategisk prosesser og valg som sammen muliggjør den mest effektive balanse mellom organisatoriske endringer og daglig drift". Porteføljestyring handler i stor grad om å gjøre de riktige tingene, men vel så viktig er det å gjøre de riktige tingene riktig. MoP er derfor skreddersydd for å sette kursdeltagerene i stand til å ta gode valg knyttet til sin virksomhets strategiske visjoner.

God porteføljestyring setter virksomheten i stand til å realisere gevinster av sine investeringer og endringstiltak. Kurset passer for portefølje-, program og prosjektledere i private og offentlige virksomheter. Avslutningen av kurset er en times eksamen med lukket bok, hvor man får 75 multiple choice spørsmål. Kursdeltageren må ha 50 % riktig for å bestå eksamen, og få tildelt sin sertifisering.

Våre mest sentrale kursområder er som følger:

Vi tilbyr også kurs innen andre områder, komplett liste oversendes etter forespørsel. Alle våre kurs tilbys på teoretisk og utøvende nivå (foundation and practitioner). I forkant av kursene har vi en kort samling hvor vi overordnet går igjennom kurstematikken, og deler ut pensum så den enkelte deltager har mulighet til å forberede seg før kursene. Inkludert er også en samtale etter avsluttet sertifisering, for oppfølgning og sparring dersom kursdeltageren ønsker dette.

Relaterte emner

Den digitale utviklingen i Norge går ikke raskts nok fremover

Få innblikk i Norges digitale status. Les om digitale erfaringer, utfordringer og planer i 500 offentlige og private virksomheter her. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites