IT-strategi og governance

Contacts

Lars van Marion

Business Manager
T: +47 900 90 047
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Vi hjelper våre kunder å utvikle forretningsdrevet IT-strategi og metoder for vellykket gjennomføring. Vellykkede IT-strategier definerer retning, beslutninger og prioriteringer for IT, og hvordan de effektivt og bevisst skal organiseres og ledes.

To tredeler av toppledere ser på IT som et strategisk viktig og en differensieringsfaktor, ifølge "IT i Praksis®". Det ikke å ha en strategi for hvordan du bruker konkurransefordelen ved IT-teknologien er tapt forretningsverdi.

Å skape en forretningsdrevet IT-strategi krever felles innsats fra toppledelsen, IT-organisasjonen, nøkkelpersoner innen teknologi, ledelsen i forretningsenhetene, nøkkelpersoner innen business og andre med høy innflytelse. Vi hjelper kunder med å samordne og etablere IT-strategier og et effektivt styresett som er tett forankret i forretningsmålene og prioriteringene, og sørger for at kontinuerlig utvikling og påfølgende implementering gjøres lettere.

Våre tjenester innen IT-strategi og governance inkluderer:
  • Utvikling av en forretningsdrevet IT-strategi
  • Mål- og visjonsformuleringer
  • Design av nødvendig struktur, prosesser og organisering av IT-governance
  • Strategisk porteføljestyring
  • Smart sourcing og bruk av felles servicesentre
  • Modenhetsvurderinger og kvalitativ referanseundersøkelse (benchmarking) av strategidesign, strategiutførelse, evner, folk & kultur og businessverdi.

Riktig samordnet utforming av IT-strategier

Rambøll er et teknologi-agnostisk selskap, og erfaren med å utvikle vellykkede strategier ved å jobbe i partnerskap med innflytelsesrike interessenter på alle nivåer for å levere både smidige og robuste resultater. Rambøll har en anerkjent tilnærming til god samordnet utforming av IT-strategier, og tilfredsstiller alle relevante interessenter basert på forretningsbegrunnelse, dyp involvering, teamwork og bygging av visuelle scenarioer. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no