IT prosjekt- og programledelse

Kontakt

Lars van Marion

Business Manager
T: +47 900 90 047
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956
Vi hjelper våre kunder å implementere digitaliseringsstrategier og IT-tiltak med et aktivt fokus på å unngå de mange fallgruvene ved strategiimplementering. Gjennom hele prosessen fra planlegging til implementering av endringer og forretningsforbedringer, sikrer vi deg suksess, også som midlertidige program- eller prosjektledere.

Strategigjennomføring feiler ofte i å gjennomføre de forretningsfordelene og målene som opprinnelig lå til grunnlag for den ønskede endringen.

Gjennomføringen er den vanskeligste utfordringen og krever mest resurser.

Vi leder kundene våre gjennom implementering av strategien og hvor det er et betydelig element av digitalisering og bruk av IT. Vi styrer kunder suksessfullt gjennom etablering av strukturer, prosesser, kultur og kompetanse som trengs for å levere endringen og til slutt realisere forretningsfordelene.

Våre tjenester innen IT prosjekt- og programledelse inkluderer:

  • Effektiv gjennomføring av prosjekter og programmer
  • Implementering av IT-tiltak og digitaliseringsstrategier
  • Styring av innføring av forretningsfordeler
  • Etablering av styringsstrategier, strukturer og metoder
  • Organisatorisk endringsledelse
  • Intensiv og/eller politisk styring av interessenter på alle nivåer
  • Midlertidig ledelse av prosjekt, program eller PMO-ledelse i klientorganisasjonen

Realisering av fordeler fra første dag

Rambøll gjennomfører mer enn 40 000 vellykkede prosjekter i året, basert på en velprøvd tilnærmingsmåte som kombinerer omfattende erfaring i å levere endringer, sammen med en dyp forståelse av den involverte virksomheten og et klart fokus på å realisere fordeler fra første dag.

Relaterede tjenester

Lær mer om forretnings- og it-arkitektur

How do you map a landscape that nobody can see?

The A.P. Moller – Maersk Group wanted to fundamentally redesign its complex and opaque global IT setup to increase autonomy in the business units and reap the growth potential of IT. Ramboll Management Consulting mapped the IT landscape and provided the programme management superstructure and master planning for the strategic transformation

Den digitale utviklingen i Norge går ikke raskts nok fremover

Få innblikk i Norges digitale status. Les om digitale erfaringer, utfordringer og planer i 500 offentlige og private virksomheter her. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no