IT-anskaffelser og sourcing

Kontakt

Lars van Marion

Business Manager
T: +47 900 90 047
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956
Vi hjelper kundene våre å implementere og høste fordelene i endrede prosesser, IT-tjenester og produkter. Vi sikrer suksess gjennom alle trinn i livssyklusen, fra det første problemet eller ideen til det endelige valget av løsning.

Markedet for IT-tjenester og produkter er komplekst og utvikler seg veldig fort med nye teknologier, løsninger og leveringsmodeller. Det er en stor utfordring å identifisere og velge den beste løsningen og den beste partneren.

Sourcing av IT handler om effektivitetsforbedring og verdiskaping. Forandring innen sourcing er en viktig måte å re-fokusere virksomheten, redusere kostnadene og endre kjerneområder for å øke hastigheten, fleksibiliteten og inntektene. Vi hjelper kundene våre å finne den best balanserte strategien for retningslinjer, kompetanse, IT-organisasjon, bruk av delte servicesentre – insourced, outsourced eller offshored – og valg av løsninger.

Våre tjenester innen IT-anskaffelse og sourcing inkluderer:

  • Strategisk IT sourcing – insourcing, outsourcing, offshoring
  • Etablering av forretningskonsepter og spesifiserte krav
  • Anskaffelse, sourcing og utplassering av forretningssystemer (f.eks. ERP, BI, CRM eller DM systemer)

En velprøvd tilnærmingsmetode

Rambøll er en nøytral leverandør uten skjulte interesser, og vår velprøvde tilnærmingsmetode kombinerer en omfattende oversikt over IT-service markedet og mulige partnere, effektive metoder og omfattende rådgivning.

Relaterede tjenester

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no