Digitaliseringsstrategi

Kontakt

Morten Skodbo

Direktør
T: +47 489 97 956

Lars van Marion

Business Manager
T: +47 900 90 047
Vi hjelper våre kunder å utvikle digitale forretningsstrategier for å realisere sitt fulle potensiale i en digital verden.
I går ble IT brukt som et støtteredskap for forretningsprosessene. I dag er IT også en verdiskaper på tvers av bransjer, i produkter så vel som tjenester. Mange aspekter av vårt profesjonelle og private liv blir digitalisert, sammenblandet og integrert (f.eks. kan du legge ut hus for salg på Google Maps). Å forbli "analog" kan slik bli irrelevant.

Å bli stadig mer "digital" krever en ytterligere sammenslåing av kompetanse på tvers av IT, operasjonell teknologi, R&D, produktdesign, markedsføring og salg. Ikke minst kundeinnsikt og erfaring må kombineres. Å få folk med ulike prioriteringer og kulturell bakgrunn til å fungere sammen er en stor utfordring. Vi hjelper våre kunder å ta tak i disse utfordringene, og vi utformer vellykkede strategier for digitale prosesser, produkter og tjenester.

Våre tjenester innen digital forretningsstrategi inkluderer:
  • Strategier for digitalisering av prosesser, produkter og tjenester
  • Strategier for sammenslåing av informasjonsteknologi og operasjonell teknologi
  • Coaching av IT-organisasjonen som en kompetent kollega i en helhetlig idé-til-marked prosess
  • Felles utforming mellom forretningsdriften og IT-organisasjonen
  • Digitalisering av den rasjonelle og emosjonelle kundeopplevelsen
  • Styring og porteføljeeadministrasjon med et 360-graders perspektiv på forretningsdrift og IT

Fokus på hele det digitale livsløpet

Rambøll er et stort konsulentfirma som fokuserer på mange aspekter av digitalisering., Vi jobber ofte i partnerskap med et bredt spekter av interessenter. Vår tilnærming hele løpet fra, fra idé-til-marked/realisering. Prosessene er involverende hvor de ulike aktørers kompetanse og erfaring blir løftet fram.

Lær mer om digital forretningsstrategi

Den digitale utviklingen i Norge går ikke raskts nok fremover

Få innblikk i Norges digitale status. Les om digitale erfaringer, utfordringer og planer i 500 offentlige og private virksomheter her. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no