System for kvalitetsledelse

Kontakt

Clas Lenz

Managing Consultant
T: +47 959 18 869

Martin Aabech

Business Manager
T: +47 971 75 410
Å måle kvaliteten på offentlige velferdstjenester er en utfordrende og viktig jobb. Rambøll har utviklet et avansert IT-system for å administrere, utvikle og rapportere kvalitet.

Klikk her for å se nettsiden til Hjernen&Hjertet

Hvordan vet du om tiltak for språkstimulering for barn i barnehagen virker? Hvordan kan du støtte og holde rede på samtaler mellom foreldre og lærere? Hvordan vet du om kommunale tjenester har god nok kvalitet? Å måle den «mykere» siden av tjenester har blitt enklere, takket være Rambøll Management Consultings brukervennlige programvare kalt "Hjernen&Hjertet", spesielt rettet mot barnehager og skole.

Vårt system for kvalitetsledelse støtter aktiviteter som:

  • Kartlegging av barns kompetanse og trivsel
  • Pedagogisk tilsyn
  • Frittstående rapporter fra skoler og institusjoner
  • Oppsummering av kvalitetsrapporter på kommunalt nivå

Verktøy for pedagogisk refleksjon

"Hjernen&Hjertet" samler det som ellers er spredt: håndskrevne notater, printede maler eller "one-off" IT-programmer. Fra et IT-standpunkt er den virkelige fordelen ved "Hjernen&Hjertet" en 100 % fri flyt av informasjon med storskalaøkonomi på kommunalt nivå. Det som først kan virke som ekstraarbeid, viser seg å redusere administrative byrder, siden mange obligatoriske oppgaver er inkludert i systemet og dermed frigjør tid som man kan bruke sammen med barna. Men det aller viktigste er at systemet er et verktøy for refleksjon om pedagogisk kvalitet og tjenesteutvikling i det daglige.

Vi integrerer innsikt fra alle nivåer

Med byggesteinene fra SurveyXact – vårt ledende nordiske spørreskjemasystem – tilbyr Rambøll Management Consulting avanserte IT-systemer som ikke baserer seg på IT alene: Vi integrerer faglig innsikt om hvordan barn lærer med kunnskap om behov på kommunenivå og i barnehager og skoler. Dette gjør "Hjernen&Hjertet" til det mest helhetlige systemet på markedet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no