Prestasjonsledelse

Kontakt

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956
Å strekke offentlige budsjetter er en daglig utfordring, og moderne ledere må gjøre sine organisasjoner i stand til å skape mer for mindre. Med strategisk rådgivning og løpende overvåkning, veileder vi ledere til prestasjon (performance management).

Prioritering, optimering, utførelse. Budsjetter forblir stramme på alle nivåer - nasjonalt, regionalt og lokalt. Å være en prestasjonsleder krever kontinuerlig informasjon om prestasjonsnivåer, som gjør lederen i stand til å prioritere, optimere og utføre programmene som produserer sosial verdi for lokalsamfunn.

Våre tjenester innen prestasjonsledelse inkluderer:

  • Strategiske mål
  • Prestasjonsbudsjettering som binder ressursene til målene
  • Endringsteori
  • Utvikling av KPI-er
  • Organisasjonsdesign
  • Kapasitetsbygging
  • Vurdering av evnen til høy ytelse
  • Lederopplæring og utvikling
  • IT overvåkningsverktøy
  • Implementering og endring
Denne tjeneste leveres av våre danske eksperter. Les mer her om performance management her.

Performance leadership in action

Get inspired by the article: Mastering performance - a leader's guide

The objectives of Performance Leadership are quite clear: leaders need to create an environment that fosters high performance. But exactly how this pathway is ensured is nevertheless quite unclear, and executives are left questioning what practices constitute good and effective leadership.

Dive into the report: Performance leadership in action

What constitutes good and effective Performance Leadership in the public sector? What is it that high-performing executives do differently here? What is the « craft » of their leadership? These questions form the basis for this study.


Learn more from our Performance Leadership report

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no