Evaluering & samfundsrådgivning

Viktige beslutninger fordrer best mulig kunnskap og anvendelsesorienterte anbefalinger. Med utgangspunkt i vår markedsledende forsknings- og evalueringsmiljø hjelper vi beslutningstakere å utvikle samfunnet gjennom økt kvalitet og effektivitet på offentlige tjenester.

Kontakt

Kristian Dyrkorn

Business Manager
T: +47 945 21 805
Med mer enn 170 evalueringskonsulenter i seks land er rådgivning og evaluering et av Rambøll Management Consultings nøkkelområder. Med en kombinasjon av de høyeste evalueringsstandardene og en unik forståelse av velferdsområder som sysselsetting, utdanning, integrering og sosiale tjenester, evaluerer og dokumenterer vi kontinuerlig effektene av politiske programmer og policyer både på nordisk og europeisk nivå.

Evidensbasert politikkutforming

Vi bistår offentlige myndigheter med å utvikle sine tjenester med utgangspunkt i empiriske studier av hva som virker. Vi utfører kost-nytte analyser for å være sikre på at begrensede ressurser brukes riktig. Det handler ikke bare om å kostnadseffektivitet, men også økt kvalitet.

Vi måler systematisk kvaliteten på tjenestene i de viktigste velferdssektorene for å forbedre og utvikle tilbudet for mottakere og ansatte. Fellesnevneren er vår store tro på verdien av evidensbasert politikkutforming.

Relaterede tjenester

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites