Samfunnsøkonomiske analyser

Kontakt

Kristian Dyrkorn

Business Manager
T: +47 945 21 805
Store investeringer påvirker samfunnet på måter som er vanskelig å forstå. Vi viser hele bildet av de økonomiske kostnadene, fordelene ved ditt prosjekt og dets sosiale og miljømessige effekt på den bærekraftige utviklingen av samfunnet.

Hvordan kan vi forsikre oss om at våre investeringer gir avkastning? Er det den rette investeringen? Og hva vil skje om vi ikke investerer i det hele tatt? Vårt samfunnsøkonomiske rammeverk gir både kvantitative og kvalitative svar, for å forsikre deg om at din investering eller politikk skaper mest mulig verdi for samfunnet som helhet. Vi legger vår stolthet i å levere analyser som er basert på de høyeste metodologiske standarder og den siste forskningen, samtidig som de er lett anvendelige i din beslutningsprosess.

Våre hovedtjenester innen samfunnsøkonomiske analyser inkluderer:

  • Kost-nytte analyse
  • Analyse av fordelingseffekt
  • Analyse av bærekraftig utvikling
  • Vurdering av lokal og regional innvirkning
  • Analyse av eierskap
  • Risiko- og følsomhetsanalyse
  • Policy-baserte anbefalinger

Skuddsikre anbefalinger

Vårt analytiske rammeverk dekker alle aspekter ved ditt prosjekt: Fra økonomiske og samfunnsmessige kostnader og fordeler, til fordelingseffekt for de involverte partene, og effekten på den bærekraftige byen og samfunnsutviklingen. Vi utfører risiko og følsomhetsanalyser for å forsikre deg om at våre policy-baserte anbefalinger er skuddsikre. Denne holistiske tilnærmingen tar vurderingen av den samfunnsøkonomiske påvirkningen et steg videre, slik at den kan brukes i din beslutningsprosess.

Lang merittliste

Vårt team har en lang og unik merittliste for kunder som EU-kommisjonen, departementer, kommuner, NGO-er og private firma. Vi samarbeider med sektorspesialister og ingeniører fra hele Rambøll-gruppen for å oppnå tverrfaglig ekspertise, som sikrer solide resultater basert på en sterk kunnskapsbasis.
Med denne kombinasjonen av ekspertkunnskap og sektorinnsikt, har vi f.eks. analysert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en ny knutepunktflyplass i London og en havneutvidelse i Nuuk på Grønland. I København har vi analysert de samfunnsøkonomiske effektene av en prisvinnende klimatilpasningsplan som skal gjøre byen mindre sårbar for skybrudd.

Relaterte tjenester

Lær mer om samfunnsøkonomiske analyser

Cloudburst Adaption - A cost-benefit analysis

Blue-green cities, cloudburst highways and increased cooperation across traditional fields of expertise give the best protection and well-being.


Report on the Socio-Economic Impacts of cloudbursts

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no