Godt styresett

Begrensede ressurser, misligheter innen offentlig administrasjon og trygdesvindel har økt presset på myndigheter og institusjoner på et globalt nivå. Vi leder dem på den utfordrende veien til et godt styresett – også kjent som Good Governance.

 

Forskningen taler for seg selv: Myndigheter er avhengig av tillit. Innbyggere må ha tillit til hverandre og politikerne er avhengige av befolkningens tillit for å redusere korrupsjon og styrke levering av offentlige tjenester.

I moderne velferdsstater, så vel som i utviklingsland, utfordrer begrensede økonomiske midler statlige organer og deres gjennomføringsevne. Vi gir landene mulighet til å utvikle og forbedre styresettet, for å gi valuta for pengene og økt verdi for befolkningen.

Våre hovedtjenester innen godt styresett inkluderer:

  • Juridiske og institusjonelle kapasitetsvurderinger
    - f.eks. i offentlige anskaffelsessystemer, antikorrupsjonstiltak og miljøledelse
  • Kapasitetsbyggingsprogrammer
    - f.eks. i finansiell styring, prosjektledelse og næringsutvikling
  • Hovedplanlegging og strategiimplementering
    - f.eks. hovedplanlegging innen miljø og samfunn, innen luftkvalitet, drikkevannsikkerhet, avfallshåndtering og institusjonelle reformer
Denne tjeneste leveres av våre danske eksperter. Les mer her om Godt styresett analyser her.

Læs mere om good governance

Greenland aiming for sustainable upturn

People living in remote regions of the north find themselves far away from commercial markets. And their infrastructure, administration and business sectors often fall short. Nevertheless, Arctic societies attract global attention and possess the potential to flourish in a sustainable manner. Why? They’ve got natural resources.


Get the ice cold insights

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no