Bærekraftig byutvikling

Hver dag øker den globale bybefolkningen med 180 000 mennesker. Hver dag. Byer verden over betaler i dag prisen for dårlig planlegging. Med global trafikk krever det tverrfaglig tilnærming for å håndtere saker og legge grunnlaget for en levedyktig og mer bærekraftig fremtid.

Visste du at gjennomsnittsfarten på en bil i Jakarta kun er på 8 km/t? Og at det kommunale vannbehovet er forventet å stige 40 % globalt i 2025? Det er ikke mangel på problemer relatert til f.eks. transport og energiforsyning i urbane områder. Men for alle problemer finnes det langsiktige løsninger.

Rundt hele verden gir vi råd til byer som søker å balansere mellom infrastrukturproblemer, økonomisk vekst, miljø og samfunnsutvikling når de planlegger fremtiden. Vi kaller dette bærekraftig byutvikling.

Innen bærekraftig byutvikling tilbyr vi:

  • Kost-nytte og samfunnsøkonomisk analyse
  • Workshops om strategisk hensikt for byplanleggere
  • Involvering av interessenter og oppsøkende kommunikasjon
  • Institusjonell og juridisk kapasitetsbygging
  • Prioritetskatalog og rådgivning om korte/langsiktige fordeler
  • Handlingsplaner og implementeringsrådgivning
  • Scenarioprosesser

Rådgivning til verdens mest bærekraftige by

Byer har blitt motorene for økonomisk velstand og utvikling. Dermed betyr en balansert tilnærming til urbane forbedringer en potensielt stor avkastning på investeringene.

Vår erfaring er naturligvis global, og vi har forberedt både land og byer på en bærekraftig oppgang. Fra Oslo i nord til Jedda i Saudi Arabia i sør. Fra Chicago i vest til Singapore i øst. Som en langvarig konsulent for København har Rambøll gitt et stort bidrag til Københavns posisjon som den mest bærekraftige byen i verden (World’s most liveable cities by Monocle).

Et laboratorium for forskning og samarbeid

Urbane løsninger har vært en del av vårt DNA i flere tiår. I tillegg til Rambølls omfattende tilbud for byer, har vi utviklet "Liveable City Lab" laboratoriet for å sikre tett samarbeid mellom våre eksperter på by-relaterte tjenester, på både strategisk og implementeringsnivå.

"Liveable City Lab" laboratoriet bidrar også til oppstart av forskning og innovasjon, da det fungerer som en plattform for kunnskapsdeling med ledende universiteter, forskningsinstitutter og private organisasjoner.

Lær mer om by og samfundsutvikling

Creating Livable Cities

A liveable city should be sustainable and appealing to its inhabitants. Nordic cities are role models for cities that strive to create ‘the good life’ for their citizens.

Sustainable Society e-book: 3 steps for resilient cities.

At Ramboll, we deliver the full range of transformational city services. In this e-book we bring you knowledge about stakeholder involvement and socio-economy in particular.

Click here to download the e-book: 3 steps for resilient cities.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no