By- & samfunnsutvikling

Med allestedsværende megatrender som urbanisering, globalisering og klimaforandringer, er konkurransen høy blant byer i den industrialiserte verden. For andre er hovedoppgaven å holde hodet over vannet i tsunamien av migrasjon fra utkantstrøk til byene. Uansett grunn har vi en rekke kompetanser som er nødvendige i en helhetlig utvikling av byer og samfunn.

Rambøll har hjulpet til med å utvikle noen av de største byene i verden, inkludert London, Berlin, Singapore og Peking. Vi har også langsiktige partnerskap med de største byene i Norden og har spilt en nøkkelrolle i å gjøre dem til verdensledende bærekraftige og levedyktige byer, som tydelig vises i Green City Index (hvor København, Oslo og Stockholm utgjør toppen av listen).

Med vår scenariokompetanse bistår vi eksempelvis byer, regioner og myndigheter i å tenke langsiktig og utforske ulike muligheter i fremtiden. Scenarioer hjelper oppdragsgiver i å treffe fremoverrettede beslutninger.

Pådriver for bærekraftig oppsving

Det handler ikke bare om byer. Land og regioner er også pådrivere for bærekraftig oppsving. Vi er også en pålitelig strategisk partner med Grønland og tallrike byregioner på tvers av Arktis. Dette gjør Rambøll til det ledende ingeniør- og konsulentfirmaet i Arktisregionen, både i størrelse og geografiske spredning, og vi har mer enn 400 ansatte nord for Polarsirkelen.

Lær mer

E-bok om bæredyktige samfunn: 3 steps for resilient cities

Hos Rambøll arbeider vi innen hele spektret av forandrende by-tjenester. E-boken vår gir deg viten om sosioøkonomiske forhold og hvordan man inkluderer interessenter.

Klikk her og last ned e-boken: 3 steps for resilient cities.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites