Management Consulting

Med rundt 500 medarbeidere er Rambøll Management Consulting et av de største konsulenthusene i Norden. Vi er en betrodd partner for privat sektor, og har en sterk posisjon i utviklingen av offentlig sektor.

Contact

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Tjenestene i Rambøll Management Consulting er mange og kan kombineres. Vi gjør det strategiske og analytiske grunnarbeidet, skaper innsikt og driver de nødvendige endringsrelaterte prosessene.

Sammenvevde dimensjoner

I Rambøll Management Consulting arbeider vi med tre dimensjoner som ofte henger sammen: Evaluering og analyser som sikter på bedre politikk på samfunnsnivå, prosessoptimalisering, strategi- og forretningsutvikling på organisasjonsnivå eller ledelse, kultur og trening på individuelt eller gruppenivå.

Ledelsesrådgivning og teknisk ekspertise

Som en del av Rambøll-gruppen tilfører vi verdi til kunder og samfunn ved å kombinere ferdigheter innen strategi- og ledelsesrådgivning med teknisk ekspertise. På den måten kan vi eksempelvis bidra til å avdekke de samfunnsøkonomiske aspektene ved miljøvurderinger og infrastrukturprosjekter, eller pleie interessegruppenes engasjement og samfunnsdialog ved urban planlegging.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites