Onshore vindkraft

Interessen for vindkraft øker raskt. Til nå har mer enn 100 GW blitt installert rundt om i verden, hvorav 99 GW er lokalisert onshore. Rambøll har 25 år erfaring innen vindkraft.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Rickard Klinkert

Avdelingsleder Onshore Wind
T: +46 (10) 6156619
: +46 (73) 7826619

André Smith

Director of Energy, Norway
T: +47 934 01 816

Den globale installerte kapasiteten er forventet å nå 1000 GW innen 2020. Av denne kapasiteten forventes det at 950 GW vil komme fra onshore vindkraft.

Bred kompetanse innen vindkraft

Siden Rambøll utviklet sin første vindturbin i 1986 har vi raskt ekspandert vårt engasjement i vindkraftprosjekter over hele verden. I dag tilbyr vi tjenester som omfatter alle deler av prosjektene, fra konsept og idestadiet til idriftsettelse og den påfølgende drifts- og vedlikeholdsperioden.

Vår internasjonale flerfaglige kompetanse kombinert med vår vindkraftspesifikke kompetanse gjør oss til en komplett tilbyder av tjenester på vindkraftprosjekter.

Ekspertise

Våre tjenester omfatter:

 • Prosjekt- og kontraktstyring.
 • Konseptutvikling og utforming.
 • Infrastruktur - elektriske installasjoner, adkomstveger, fundament, bygninger.
 • Vurderinger av påvirkning på miljø – et bindeledd mellom prosjekt og myndigheter.
 • Visualiseringer.
 • Geotekniske undersøkelser 
 • Lastberegninger og sertifisering
 • Styring av vindmøller
 • Dimensjonering av turbintårn, inklusive fundamenter.
 • Nett-tilknytning i henhold til nasjonale krav.
 • Gjennomgang av og forslag til passende turbinteknologi.
 • Anskaffelsesprosesser for turbiner og infrastruktur.
 • Ytelsestester.
 • Systemer på tilstandskontroll.
 • Idriftsettelse og kontraktsoppfølging.
 • Veiledning på drift og vedlikehold.

Global kunnskap, lokal partner

I våre onshore vindkraftprosjekter kan vi dra nytte av vår lokale tilstedeværelse og levere global kunnskap til de lokale prosjektene.

Prosjekter

Bessakerfjellet vindpark

Rambøll var byggherrerådgiver for TrønderEnergi Kraft AS når Bessakerfjellet vindkraftverk skulle etableres.

Fakken vindpark

Rambøll har bistått Troms Kraft Produksjon AS med etableringen av Fakken onshore vindpark, med kapasitet på 54 MW.

Hundhammarfjellet vindpark

Hundhammerfjellet vindpark

Rambøll har bistått ScanWind Group AS med prosjektledelse og utviklingsarbeid i forbindelse med etableringen av Hundhammerfjellet onshore vindpark i Nord-Trondelag.

Høg-Jæren Energipark

Som byggeherrerådgiver og byggeherreombud har Rambøll hatt en sentral rolle i etableringen av Høg-Jæren Energipark i Rogaland.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites