Offshore vindkraft

Utviklingen av store offshore vindprosjekter er komplekse tiltak. Et stort antall grensesnitt må håndteres for alle trinn i utviklingsprosessen – alt fra den opprinnelige ideen til det tidspunktet turbinene installeres og i driftsettes. Rambøll har kunnskapen og erfaringen som skal til for å identifisere og håndtere risiko- og usikkerhetsaspektene som kan oppstå på en systematisk måte, basert på løpende oppdaterte kost-nytte evalueringer.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Rickard Klinkert

Avdelingsleder Onshore Wind
T: +46 (10) 6156619
: +46 (73) 7826619

Dr.-Ing. Tim Fischer

Global Senior Director Wind
T: +49 40 302020-132

André Smith

Director of Energy, Norway
T: +47 934 01 816

Vi tilbyr et komplett sett av tjenester fra planleggingsfase og prosjektutvikling til design, gjennomføring og driftsoppfølging, vedlikehold og til sist også avvikling.

Forskning og utvikling

Rambøll har kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å være en sentral bidragsyter på avanserte forsknings- og utviklingsaktiviteter innenfor energiproduksjon, konstruksjonsteknikk og offshoreteknologi.

Vindkraftplanlegging

Storskala kostnadseffektiv vindkraft krever en integrering av vindenergien i kraftbalansen og inn i kraftnettet. Rambøll etablerer og vurderer lokale, nasjonale og regionale energiplaner og innlemmer vindkraft i planleggingen. Vi utforsker mulighetene for å kombinere vindkraft med andre energikilder med fokus på CO2-utslipp, økonomi, forsyningssikkerhet og den elektriske infrastrukturen.

Prosjektutvikling offshore

Når et offshore vindkraftverk skal utvikles, tilbyr vi støtte og anbefalinger som kundens rådgivende ingeniør gjennom hele utviklingsprosessen på relevante tekniske, miljømessige, timing-baserte og finansielle forhold.

Offshore grunnundersøkelser

Basert på faktorer som valg av turbiner og grunnforhold kan Rambøll utføre alle de nødvendige analysene i forkant av et eventuelt valg av det fundamentet som passer kundens offshore vindkraftprosjekt best.

Offshore dimensjonering

Rambøll er verdensledende innen utforming av offshore fundamenter for vindturbiner. Vi har utarbeidet og utformet mer en 2100 individuelle fundamenter for 37 offshore vindkraftverk, noe som totalt sett tilsvarer mer en 65 prosent av kapasiteten som allerede er installert eller for tiden installeres. 

Offshore nettstasjoner

Rambøll har lang erfaring med utforming av komplette nettstasjoner inklusive anlegg, overbygg, helikopterdekk, elektrisk- og mekanisk utrustning samt sikkerhetsmessige forhold.

Asset management

Etter design- og installasjonsfasen bistår Rambøll med asset management basert på vår dybdekunnskap om strukturell design.

Prosjekter

Burbo Bank offshore vindpark

Rambøll har designet flere fundamenter for offshore vindturbiner enn noe annet selskap på verdensbasis, takket være vår 30 år lange erfaring med oppankring av olje- og gassrigger til sjøs. Burbo Bank offshore vindpark utenfor Liverpool er et av prosjektene.

Hywind offshore vindturbin

Med vår kompetanse innen offshore vindkraft har Rambøll bidratt til å virkeliggjøre et banebrytende prosjekt for utviklingen av storskala offshore vindkraftprosjekter i dypvannsområder.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites