Vindenergi

Vindkraftproduksjon utgjør over 2,5 % av det totale, globale kraftforbruket, og opplever en sterk årlig vekst på mer enn 25 %. En viktig fordel med vindenergi er at det er en fornybar energikilde med tilnærmet null utslipp og begrenset påvirkning på miljøet.

Kontakt

André Smith

Director of Energy, Norway
T: +47 934 01 816

Rickard Klinkert

Avdelingsleder Onshore Wind
T: +46 (10) 6156619
: +46 (73) 7826619

Siden Rambøll utviklet de første vindturbinene i 1986 har vi raskt utvidet vårt engasjement i vindenergiprosjekter over hele verden.

Foruten å være den ubestridte lederen innen offshore vind, med deltagelse i over 50 % av prosjektene globalt, arbeider Rambøll også mye med landbaserte vindprosjekter.

Vindkraftkompetanse i alle prosjektets faser

Med våre internasjonale-, tverrfaglige- og vindkraftspesifikke kompetanse, er vi en «full-range» tjenesteleverandør innen vindkraftprosjekter. Rambøll tilbyr omfattende eksperttjenester for de ulike prosjektstadiene fra mulighets-/«business case»-studier og konsekvensutredninger til planlegging, prosjektering, implementering, idriftssettelse og påfølgende drift og vedlikehold.

Rambøll kan effektivt administrere hele prosjektet, eller bidra med kompetanse på ulike delprosjekter i henhold til våre kunders behov. Rambøll som konsulentselskap utgjør en «one-stop shop» basert på globale kunnskapssentre, men med et omfattende nettverk av kontorer og ressurser til å betjene våre kunder lokalt.

Les mer om våre offshore vindtjenester.

Les mer om våre landbaserte vindtjenester.

Prosjekter

Bessakerfjellet vindpark

Rambøll var byggherrerådgiver for TrønderEnergi Kraft AS når Bessakerfjellet vindkraftverk skulle etableres.

Hywind offshore vindturbin

Med vår kompetanse innen offshore vindkraft har Rambøll bidratt til å virkeliggjøre et banebrytende prosjekt for utviklingen av storskala offshore vindkraftprosjekter i dypvannsområder.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites