Terminaler, gasslagring og rørledninger

En jevn og sikker energiforsyning er en av hjørnesteinene i vårt moderne samfunn. Energiforsyningen er av avgjørende betydning, ikke bare for energiselskaper, men også myndigheter og forbrukere. Rørledninger, havner og terminaler, samt lagring av gass og behandlingstilbud er viktige elementer i den globale energi-infrastrukturen som gjør dette mulig.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Fra olje og gass til sivilingeniør-tjenester

Rambøll har levert konsulenttjenester til midtstrøm-sektoren i mange år, og løsningene våre har utviklet seg sammen med behovene og utfordringene som bransjen står overfor. Kompetansen vår inkluderer landterminaler, lagringsanlegg, rørledninger og måle- og kompressorstasjoner.

Med Rambølls ekspertise innen bakkekonstruksjoner, havner og marine konstruksjoner, vei- og motorveisprosjektering og bygging og kontraktsadministrasjon, kan vi også hjelpe til med å sette mottaks- og lageranlegg sammen med tradisjonell infrastruktur.

Våre landbaserte infrastrukturtjenester omfatter:

 

Naturgasslagre og -terminaler

Vi har spesialisert oss på gasslagre, og Rambøll har gjennomført et betydelig antall store gasslagringsprosjekter, fra utarmede olje-/gassreservoarer til akviferreservoarer og salthuler. Vår ekspertise omfatter også vurdering av strategiske gasslagringsbehov og utviklingsplaner for lagring.

Videre omfatter erfaringen vår med midtstrøm-sektoren også fullstendige ombygginger av terminaler og anlegg som er i drift. Målet vårt er å minimere nedetiden ved å bruke avanserte teknikker som presisjonsundersøkelser og 3D-skanning, som også gjør at man unngår geometriske feil.

Landbaserte rørledningssystemer

Design av landbaserte rørledningssystemer, inkludert kompressorstasjoner og MR-stasjoner, er en del av vår kjernekompetanse. Design av rørledningssystemer krever nøye planlegging for å velge den optimale traséen med hensyn til total lengde, trasétilgang, eksisterende bruk av eiendom, befolkningsintensitet og planlegging av eksisterende infrastruktur.

Integrerte risiko- og sikkerhetstjenester 

Risiko og sikkerhet er en integrert del av konsulenttjenestene våre. Vi utfører omfattende risiko- og sikkerhetsanalyser og -beregninger på rørledninger, så vel som nye og eksisterende anlegg, for å sikre at alle sikkerhets- og miljøforskrifter oppfylles.

Rambølls varemerke er en omfattende merittliste med myndighetsforvaltning, og vi hjelper kunder med å navigere de ofte kostbare, kompliserte og tidskrevende prosessene med å skaffe tillatelser og sikre overholdelse av regelverk med avvikende HMS-regimer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites