Vektovervåking

Weight estimation and weight monitoring are essential for floating production units and offshore platforms. Weights and their distribution need to be carefully monitored to avoid stability problems and overutilisation. Weight monitoring safeguards the integrity of a facility throughout its lifetime.

Kontakt

Knut Erik Bakketun Haugen

T: +47 468 33 390

Avansert vektovervåkingssystem

Som svar på markedets behov for et effektivt vektovervåkingsverktøy for hele eller deler av installasjonen, tilbyr Rambøll en avansert og velprøvd vektovervåkingstjeneste: «MON» - Weight Monitoring System - som sporer vektfordeling ved å overvåke og kontrollere vekt, last og CoG. MON er Rambølls egenproduserte programvare og har blitt mye brukt i den norske delen av Nordsjøen siden 1990-tallet.

Tjenestene våre for vektovervåking og vektestimering omfatter:

  • Overvåking av vekt og vektfordeling i driftsfasen
  • Overvåking av vekt i design, fabrikasjon, utlasting, slep, sjøsetting, installasjon, fortrengning, ballastering og avviklingsfaser
  • Teknisk brukerstøtte for MON
  • Rådgivning innen vektovervåking
  • 3. parts verifikasjon av vekt

Forebygging av stabilitets- og overbelastningsproblemer

MON leverer detaljer om vekt og tyngdepunkt for alle typer offshore strukturer på ethvert stadium i livssyklusen. Dette gir kundene våre en billig forsikring mot stabilitetsproblemer og strukturell overbelastning.

MON er et frittstående og brukervennlig MS Access-databasesystem, som bl. a. genererer rapporter om kraftpåvirkning for hvert definerte støttepunkt, inkludert alt av utstyr og broer, etc. – som kan brukes til strukturell analyse eller reanalyse. MON kan også mate kundens rapporteringssystemer.

Vektestimering i designfasen

I tillegg til vektovervåking i driftsfasen, kan MON brukes i designfasen til å kontrollere vekt og vektfordeling mens prosjektet går fra konsept til virkelighet. Denne typen vektestimering gjøres for å hindre budsjettoverskridelser og forsinkelser.

MON følger bransjestandarder og sporer vektdetaljer for alle prosjektfasene, fra tidlig konseptfase og detaljert design til fabrikasjon, installasjon, drift og avvikling.

Mer informasjon

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites