Teknisk sikkerhet og HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er overordnede hensyn for alle aktiviteter i petroleumsvirksomheten. Teknisk sikkerhet fokuserer på sikkerhet i konstruksjoner. Identifisering og eliminering av farer i designfasen er ofte betydelig mer økonomisk og praktisk enn å gjøre endringer senere, når farene blir reelle risikoer for mennesker eller verdier.

Kontakt

Farhad Pakshad

T: +47 932 277 74

Påvist teknisk sikkerhets- og HMS-kompetanse

Rambøll tilbyr omfattende ingeniørtjenester innen teknisk sikkerhet og HMS-risikovurdering. Med fire tiårs bransjeerfaring, kombinerer vi en proaktiv og integrert tverrfaglig tilnærming til å skape design med sterkt fokus på de tidlige stadiene og kontinuerlig fokus på å identifisere og dempe HMS-risikoer.

Ekspertteamet vårt består av spesialister innen teknisk sikkerhet, tapsforebygging, risikovurdering, HMS-styring, brann- og eksplosjonsanalyse. Vi har en utmerket merittliste innen levering av spesialistkompetanse og rådgivning ved alle prosjektets faser.

Vår evne til å kunne analysere HMS-risiko og konsekvenser i de samme prosessene, med samme metodikk, gjør oss unike.

Tjenestene våre innen teknisk sikkerhet og HMS dekker:

  • Utforming av HMS-planlegging, utforming av HMS-risikostyring og HMS-styringssystemer
  • Konsekvensmodellering og ALARP-demonstrasjon
  • Utforming av HMS-workshops (HAZID, ENVID, HAZOP, FMECA, osv.)
  • Spesifikasjon av HMS-barrierekrav og HMS-barrierens ytelsesstandarder
  • Sikkerhetsfilosofi, sikkerhetskravspesifikasjon (SRS) og prosess-nedstengingsfilosofi
  • Områdeklassifisering og plantegninger for sikkerhetsområde
  • Gjennomføring av analyse for arbeidsmiljørisiko og støyprognoser
  • Designevaluering og designverifikasjon 

Brownfield-modifikasjoner krever spesiell fokus på HMS

Rambøll kan mye om de særlige utfordringene knyttet til brownfield-modifikasjoner og ombygginger av anlegg som allerede er i drift. Her er personalets sikkerhet og offshore og onshore installasjoners sikkerhet og integritet helt avgjørende.

Overholdelse av regelverk og designverifikasjon

Basert på den omfattende kompetansen vår innen teknisk sikkerhet og HMS, leverer Rambøll tredjeparts designverifikasjon for å sikre at designet er i samsvar med regulativer, standarder og sikkerhetskrav på nasjonalt nivå.

På grunn av den brede geografiske tilstedeværelsen vår, har vi inngående kjennskap til nasjonale og internasjonale regulativer og standarder, regelverk og forskrifter.

Vi bruker tjenestene våre innen teknisk sikkerhet og HMS på offshoreplattformer, flytende produksjon, rørledninger og undersjøisk teknologi, landbasert produksjon og raffinering, terminaler, gasslagring og LNG.

Mer informasjon

FLACS simuleringsprogram


FLACS er en programvare for gasseksplosjonsanalyse.

Les mer om hvordan Rambøll Oil & Gas bruker FLACS, et toppmoderne simuleringsverktøy


HMS-styring

Våre HMS-tjenester er basert på en tverrfaglig tilnærming.

Les mer i brosjyren vår "HMS-styring i olje- og gassindustrien"


Utdrag – Minimering av HMS-konsekvenser

Her kan du lese utdrag fra en artikkel presentert på konferansen Offshore Europe i Aberdeen, 6. til 8. september 2011:
"Minimering av HMS-påvirkning under design og bygging av en stor gassrørledninggjennom Østersjøen"


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites