Sertifisering

Produsenter og operatører av maskiner, kraner og løfteutstyr til offshore og onshore industri møter både rettslige og økonomiske konsekvenser hvis produktene  ikke oppfyller gjeldende forskrifter og standarder. I det europeiske markedet definerer maskindirektivet de grunnleggende sikkerhetskravene for maskiner og løfteutstyr.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227
Rajwinder Pal Gill

Rajwinder Pal Gill

Senior Specialist
T: +47 980 30 912

Autorisert kontrollorgan for maskindirektiv-regelverket

Som autorisert teknisk kontrollorgan i maskindirektivets regelverk, har vi kompetansen som trengs for å hjelpe kundene våre med å skaffe sertifiseringer for produktene sine.

Vår praktiske bransjeerfaring kan dateres helt tilbake til 1968, og Rambøll har inngående kunnskap om både tidligere og nåværende regelverk. Rambøll har mange år i bransjen og det at vi utfører design og beregninger for en rekke produsenter i olje- og gassektoren har styrket verdien av vårt arbeid som autorisert kontrollorgan.

Sertifisering i henhold til maskindirektivet

Som et myndighetsgodkjent teknisk kontrollorgan kan vi tilby EC-typeprøving for en rekke løfteutstyr, operatørvern og flyttbare mekaniske kraftoverføringsenheter, som utstyr til å løfte personer og/eller gods hvor man kan falle fra en vertikal høyde på mer enn tre meter.

Sakkyndig virksomhet for kraner og løfteutstyr

Rambøll er også en regjeringsgodkjent sakkyndig virksomhet for kraner og løfteutstyr. I denne stillingen gir vi onshore og offshore sertifisering i henhold til gjeldende regler (NORSOK, DNV, ILO, ISO osv.), periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr, og tredjeparts designverifikasjoner. Vi bistår også med å utarbeide tekniske spesifikasjoner og utvikle prosedyrer og retningslinjer for kraner og løfteutstyr.

CE-merking og risikovurdering

I fremstillingsprosessen og for eksisterende maskineri, bistår Rambøll kundene sine med CE-merking av maskiner og anlegg. Vi utfører risikovurderinger i henhold til maskindirektivet og ISO NS-EN 12100, fra evaluering av maskiner og produksjonslinjer til hele industrianlegg og verft.

Våre tilleggstjenester omfatter:

  • CE-merking av maskiner og anlegg
  • Risikovurderinger for produksjonslinjer og anlegg
  • Analyser av kraner, stålkonstruksjoner og andre typer utstyr
  • Design av kraner, stålkonstruksjoner og andre typer utstyr
  • Designverifikasjon med tredjeparts verifisering
  • Kurs og opplæring i styrende regler, forskrifter og standarder
  • Sertifisering og periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites