Rør, layout og maskinteknikk

Hvordan et olje- og gassanlegg er lagt opp og utstyrt, er avgjørende for å sikre trygg, jevn og kostnadseffektiv drift. Prosessen med å komme fram til riktig løsning krever et erfarent, tverrfaglig team av spesialister innen layout, rør og maskinteknikk.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Avansert 3D-modellering av konstruksjoner

Rambølls svært erfarne rør- og layoutspesialister bruker sin kompetanse kombinert med avansert 3D-modellering for å optimere anvendelsen av plass og operative krav for alle typer fasiliteter. Rambøll bruker toppmoderne, intelligente 3D DAK-systemer til nøyaktig modellering av utstyr, rør, konstruksjoner og kabelgater.

Våre rør- og layouttjenester dekker:

 • Layout
 • Design av anleggs-layout i DAK-systemer som PDS, PDMS, SM3D og SP3D
 • 3D-modellering i kombinasjon med punktskyer for å oppnå utforming fri for sammenstøt
 • Analyse av rørfleksibilitet og rørspenningsberegninger for kritiske linjer
 • Designgjennomgangsøkter
 • 3D laserskanning og måling 

Maskinteknikk og materialvalg

Rambøll har omfattende kompetanse innen maskinteknikk og materialer, og erfaring fra en rekke ulike fasiliteter sikrer at det mest egnede utstyret og spesifikasjonene velges.

Våre ingeniørtjenester innen maskinteknikk omfatter:

 • Utstyrsspesifikasjon
 • Håndtering og oppdatering av teknisk dokumentasjon
 • Materialvalgsfilosofier
 • Innkjøp og utvikling av tekniske data for innkjøp av materiell og tjenester
 • Håndtering av mekaniske pakker
 • Evalueringer av tjenestedyktighet (FFS)
 • Brannvannsberegninger
 • Ekspertise innen roterende utstyr

Spesialister på roterende utstyr

Vi har en rekke spesialister innen roterende maskineri som gassturbiner, gasskompressorer, vanninjeksjonspumper og generatorer. Vi har særlig erfaring med spesifikasjoner for stort roterende utstyr installert på flytende produksjonsskip, samt spesifikasjon av gasskompressorer, inkludert design, fabrikasjon, installasjon og produksjonsstart.

Vi bruker rør-, layout- og mekaniske ingeniørtjenester innen områdene offshoreplattformer, flytende produksjon, rørledninger og undersjøiske installasjoner, landbasert produksjon og raffinering, terminaler og gasslagring, og gass og LNG.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites