Prosessteknikk

Konvertering av råolje og gass til faktiske salgsvarer krever separasjon og behandling i effektive, pålitelige og sikre prosessanlegg, som lever opp til ønskede kostnader. Prosessteknikk blir derfor det sentrale punktet for andre tekniske aktiviteter i alle lete- og produksjonsaktiviteter.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Prosessikkerhet

Trygg drift er et nøkkelelement i Rambølls prosessteknikk. Hvert prosjekt utvikles i nært samarbeid med det tekniske sikkerhetsteamet vårt og er underlagt en sikkerhetsanalyse. Slik sikrer vi at alle kundestandarder og relevante regler er oppfylt. Med fokus på prosessikkerhet har vi utviklet vårt eget PSV-beregningsverktøy, som gjør det mulig med presise beregninger av utblåsinger og utslipp.

Våre tjenester innen prosessteknikk dekker:

  • Produksjon, behandling, kompresjon, overføring og distribusjon av hydrokarboner
  • Prosessimulering og flytsikring med PVTSim, Aspen Hysys, Pipeline Studio og dynamiske simuleringsverktøy som OLGA og LedaFlow
  • Utstyrsdimensjonering og evaluering av utstyrskonfigurasjon
  • Prosessikkerhet; HAZID og HAZOP
  • Fjerning av flaskehalser; modifikasjoner og vedlikehold
  • Nullfakkelsystemer og «grønne prosjekter»
  • Designrevisjoner og designverifikasjon

Systemdesign og flytsikring

Flytmodellering og -simulering gir innsikt i fysikken som beskriver flytoppførsel fra oljereservoar til prosessanlegg.

Våre tidligfasestudier er basert på nøyaktige simuleringer og har et sterkt fokus på flytsikring og skadeforebyggende strategier, inkludert materialvalg. Vi anvender grundig viten om prosessteknikk, olje og gass-anlegg, rørledningssystemer og væsketermodynamikk for å levere optimerte systemdesign.

Fjerning av flaskehalser

Produksjonsanlegg og terminaler er i konstant endring og gjenstand for levetidsforlengelser. Derfor er fjerning av flaskehalser et viktig virkemiddel for kvantitativ prosessoptimering.

Rambølls prosesstekniske eksperter har lang erfaring innen fjerning av flaskehalser på en rekke modifikasjonsprosjekter og kan designe løsninger som øker produksjonen med minimale oppgraderinger.

Bærekraftige prosesstekniske løsninger

Som svar på strenge miljøkrav og konsekvent fokus på bærekraft, har Rambøll spesialisert seg på grønne prosjekter, blant annet null-fakling-systemer og utslippsstudier.

Vi bruker tjenestene våre innen prosesskonstruksjon på offshoreplattformer, flytende produksjon, rørledninger og undersjøisk teknologi, landbasert produksjon og raffinering, terminaler og gasslagring, og gass og LNG.

Prosjekter

Oljeplattform i Nordsjøen

Fakkelgassgjenvinning på Syd Arne

Utslipp av hydrokarboner fra plattformer og raffinerier er en luftforurensningskilde, og det er et sterkt initiativ i industrien for å finne miljøvennlige løsninger. Rambøll Olje & Gass har betydelig erfaring på dette området, og har nylig ferdigstilt design av et fakkelgassgjenvinningssystem for Nordjsø-plattformen Syd Arne hvor Hess Denmark er operatørselskap.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites