Kostnadsestimering

Energiselskaper og -operatører trenger kvalifiserte kostnadsberegninger for å kunne realisere prosjektene sine uten unødvendig risiko. De tidlige prosjektfasene må både granske teknisk gjennomførbare alternativer og produsere pålitelige kostnadsberegninger.

Kontakt

Knut Erik Bakketun Haugen

T: +47 468 33 390

Kostnadsestimering basert på bransjeerfaring

Med mer enn fire tiårs erfaring innen ingeniørløsninger for olje- og gassindustrien, leverer Rambøll høyt kvalifiserte kostnadsestimeringer. Kostnadsberegningene våre gjelder fra tidlig konsept- og mulighetsstudier til endelige designløsninger.

Basert på informasjon om feltproduksjon eller anleggets kapasitet, utvikler spesialistene våre flytdiagrammer, konseptoppsett, hovedutstyrslister og vektestimater. For å komme frem til et sannsynlig kostnadsoverslag, multipliseres vektestimater med enhetskostnader, som inkluderer innkjøp og installasjonskostnader.

Tjenestene våre innen kostnadsestimering dekker:

  • Kostnadsestimering
  • Vektestimering via WEPS (Weight Estimating & Platform Screening)
  • Kostnads- og vektovervåking i MON
  • 3. parts verifikasjon på vekt og kostnad
  • Mulighetsstudier
  • Finansstudier, inkludert kostnad-nytteanalyser og vurderinger av markedene

Rambølls verktøy for vektestimering

For topside-prosjekter på faste og flytende installasjoner anbefaler vi å bruke det avanserte WEPS-verktøyet vårt, Weight Estimating & Platform Screening, som anslår toppside-vekt fordelt på disiplin-nivå. WEPS er et høykvalitets estimeringsverktøy som effektivt utnytter den historiske «as-built» databasen.

Basert på nøkkeldata som forventet olje- og gassproduksjon i et felt, anslår WEPS-systemet prosjektspesifikke krav, for eksempel utstyrslister, areal- og volumbehov og tørrvekt. Disse dataene kan gi vekt- og kostnadsestimeringer tilpasset den nødvendige presisjonen for de ulike prosjektstadiene.

Vi holder rede på kostnader og vekt gjennom alle designfasene

Etter hvert som prosjektkonseptet blir til virkelighet, holder vi oversikt over toppside-vekt og distribusjon av vekt med det supplerende MON-verktøyet. MON gjør kundene våre i stand til å overvåke prosessen indirekte og slik hindre budsjettoverskridelser og forsinkelser.

Vi tilbyr tjenestene våre for kostnadsestimering til rådgivning innen energi og infrastruktur, offshore-installasjoner, rørledninger og undersjøisk teknologi, landbasert produksjon og raffinering, landbasert infrastruktur og gass og LNG.

Mer informasjon

Vekt og kostnad – estimering og kontroll


Les vår brosjyre om vekt og kostnad

Prosjekter

Snorrefeltet

Konseptstudie for en ny brønnhodeplattform i Snorre-feltet

Snorre-feltet i den norske delen av Nordsjøen videreutvikles og det lages to nye alternative løsninger for en ny brønnhodeplattform. Rambøll ble utnevnt til å gi konseptuelle anbefalinger for anlegget.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites