Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk er en nøkkeldisiplin i design av både nybygg og modifikasjoner, enten det er på land, til havs eller under vann. Beregning av tilstrekkelig bærekapasitet er et nødvendig sikkerhetstiltak for å hindre overutnyttelse, og krever avanserte analyseverktøy og konstruksjonsteknisk spesialkompetanse. 

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Lang tradisjon innen konstruksjonsteknikk

Rambøll har omfattende kunnskap og lang erfaring med design, analyse og vurdering av konstruksjoner for petroleumsindustrien. Vi designer løsninger for installasjoner på land, terminaler og rørledninger, samt produksjonsanlegg til havs og undersjøiske rørledninger.

Vi leverer kostnadseffektive konstruksjonsløsninger med fokus på konstruerbarhet, sikkerhet og enkel installasjon.

Våre tjenester innen konstruksjonsteknikk omfatter:

  • Konstruksjonsanalyse, avanserte FEM-analyser og farefokusert konstruksjon
  • Dynamiske støt/pushover-analyser og scenarier for last fra bølge i dekk for marine konstruksjoner
  • Vibrasjons- og støyvurderinger
  • Forvaltning av konstruksjonssikkerhet inkl. revurderinger, vektovervåking, inspeksjonsplanlegging, undersøkelser og systemer for tilstandsovervåking (SHMS)
  • Geofysikk og geoteknikk
  • Byggeledelse og tilsyn, og designverifikasjon
  • Avvikling av anlegg til havs

Forvaltning av konstruksjonssikkerhet og tilstandsovervåking (SHM)

Våre tjenester innen konstruksjonssikkerhet dekker et bredt spekter av analyser som hjelper kundene våre med å ivareta sine anlegg til havs gjennom hele levetiden.

Vi designer også avanserte systemer for tilstandsovervåking, «Structural Health Monitoring Systems» (SHMS), som gir sanntidsinformasjon om alle relevante endringer i strukturer. Etterhvert som en konstruksjon nærmer seg slutten av levetiden, har SHMS-dataene våre kombinert med avanserte utmattingsanalyser muligheten til å gi betydelige kostnadsbesparelser, ved at de avdekker hvorvidt det er nødvendig å iverksette forsterkningsarbeid.

Byggeteknisk kompetanse innen produksjonsanlegg på land

For landbaserte produksjonsanlegg utfører vi prosjektering av betongfundamenter, og overbygg av både stål og betong.

Vi bruker intelligente 3D DAK-systemer for integrerte anleggsoppsett, modellering av fasiliteter og designoppgaver.

Eksplosjonsanalyse og farestyring

Eksplosjoner kan være kritiske for både anlegg og personell. Rambølls spesialister innen konstruksjonsteknikk utfører avanserte eksplosjonsanalyser for å sikre tilstrekkelig konstruksjonsmessig kapasitet i alle kritiske områder.

Vi bruker våre tjenester innen konstruksjonsteknikk på offshoreplattformer, flytende produksjon, rørledninger og undersjøisk teknologi, landbasert produksjon og raffinering, landbasert infrastruktur og gass og LNG.

Mer informasjon

FLACS-simuleringsprogram

Les mer om hvordan Rambøll Olje og Gass bruker FLACS, et toppmoderne simuleringsverktøy.


FLACS – programvare for gasseksplosjonsanalyse

Rambølls programmer for offshore-strukturanalyse

ROSAP er utviklet for å møte de stadig økende kravene til strukturell design, optimalisering og levetidsforlengelse av offshorekonstruksjoner.


Les mer i ROSAP-brosjyren

Strukturhelse-overvåking

Spesiallagede strukturelle helseovervåkingssystemer (SHMS-er) for nye og eksisterende komplekse strukturer.


Les brosjyren.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites