Elektro, instrumentering og telekommunikasjon

Olje- og gassinstallasjoner er komplekse, og verdien av eiendelene og personellsikkerheten avhenger av sikker strømforsyning og drift. Dette krever effektive elektro-, instrumenterings- og telekommunikasjonsløsninger (EI&T) med automatiserte instrumenteringer, kontrollsystemer og pålitelig telekommunikasjon.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Stabile og robuste elektro-, instrumenterings- og telekommunikasjonssystemer

Olje- og gassektoren prioriterer stabile og robuste elektro-, instrumenterings- og telekommunikasjonsystemer som er tilgjengelige til enhver tid. For å møte etterspørselen, leverer Rambøll elektro-, instrumenterings- og telekommunikasjonsløsninger som sikrer trygg og pålitelig drift ved prosess- og forsyningsanlegg.

Rambøll bruker funksjonssikkerhet i telekomsystemer for å muliggjøre kommunikasjon til kontrollrom, skip og helikoptre, samt alarm- og telefonsystemer.

Våre elektro-, instrumenterings- og telekommunikasjonstjenester dekker:

 • Design av kraftsystemer
 • Transient stabilitets- og harmoniske analyser
 • Strømstyringssystemer
 • Isolasjonskoordinering
 • Områdeklassifisering og tennkildekontroll
 • Lysdesign og -beregninger
 • 3D-modellering
 • Strømmålinger og -analyser
 • Nettilknytning
 • Fornybar energi, solcellepaneler, vindkraft
 • Design av feiltolerante sikkerhetssystemer
 • SCADA / DCS systemdesign
 • Simulering av komplekse styringssystemer
 • Kartlegging av F&G-detektorer
 • Målings- og feltinstrumentering
 • Vurdering av funksjonell sikkerhet og SIL
 • PA/GA-systemer inkl. lyddekningsberegninger
 • Radiosystemer og siktlinjekonfigurasjon
 • IP-baserte nettverk og telemetri  

Instrumentering, kontroll- og sikkerhetssystemer

Våre dedikerte team innen elektro, instrumentering og telekommunikasjon leverer design av alle typer kontroll- og sikkerhetssystemer, inkludert SCADA/DCS og safeguard/ESD/F&G/HIPPS-systemer. Vi tilbyr også ekspertise innen feltinstrumentering for kommunikasjon, som blant annet målesystemer.

Vi sørger for at kundenes sikkerhetsfilosofier fullt ut integreres i utformingen av elementer som ESD-systemer, nødkraftsystemer, brann- og gassdeteksjon, samt passiv og aktiv brannbeskyttelse.

Kraftproduksjon og -distribusjon

Rambøll har spisskompetanse innen elkraft-beregninger, samt design og spesifisering av kraftproduksjon og distribusjonssystemer.

Vi har lang erfaring med å designe kraft- og kontrollsystemer i eksplosjonsfarlige områder. Vår viktigste kompetanse er basert på IEC-standarder og ATEX-krav. Videre har vi erfaring innen F&G-kartlegging for å muliggjøre riktig nedstengning.

Vi anvender elektro, instrumentering og telekom-tjenestene våre på offshore plattformer, flytende produksjon, rørledninger og undersjø, onshore produksjon og raffinering, onshore infrastruktur og gass og LNG.

Mer informasjon

Offshore kraftsystemløsninger

Studier av strømsystemutfordringer under utvidelsen av Syd Arne-feltkomplekset.

Les brosjyren vår her.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites