3D-skanning og måling

Integriteten av data som brukes til nye og ettermonterte design er avgjørende for alle designprosjekter i olje- og gassektoren. 3D-laserskanning og 3D-kartlegging gir uunnværlig sikkerhet mot dårlige utforminger og andre feil. Skanninger kan brukes til å gjøre sammenstøtskontroller før implementering for å redusere varmt arbeid, nedetider og arbeidstimer til havs.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Lang og verdifull erfaring med 3D-laserskanning

Rambøll har jobbet med 3D-laserskanning og 3D-kartlegging både til lands og til havs siden slutten av 1990-tallet. Denne teknologien gjør det mulig for oss å skape eksakte digitale modeller av de fysiske anleggene, og dermed hindre geometriske feil og sikre at nye design passer perfekt til den reelt eksisterende utformingen.

Tjenestene våre innen 3D-laserskanning og måling omfatter:

  • Dimensjonskontroller
  • 3D-modellering og intelligente 3D-modeller
  • Visualiseringer, som bygget-dokumentasjon og -modeller
  • Global tilgang til våre 3D-modeller via Netview
  • Korrosjonsanalyse
  • Landmåling, topografiske undersøkelser og kartlegging av underjordisk infrastruktur og andre strukturer
  • Digitale sammenstøtsanalyser, byggbarhet og tilknytningsvalidering 

Risikoreduksjon og EX-sikker 3D-laserskanning

Når våre presise 3D-modeller brukes som designgrunnlag forhindrer modellene uventede problemer og potensielle farer i installasjonsprosessen. Sikkerhetskritiske elementer som varmt arbeid kan også holdes på et minimum når komponenter kan installeres uten uventede hindringer.

Rambøll har eksplosjonssikre (EX sikre) laserskannere, og vi har lang erfaring med høyrisiko eksplosive miljøer på marine installasjoner.

Tilpasset 3D-kartlegging og brukervennlige resultater

Rambølls 3D-kartleggingsteam og våre ingeniører deler kontinuerlig sin viten om prosjektet. Vi finjusterer også framgangsmåten vår for 3D-kartlegging for å sikre vellykket praktisk anvendelse i prosjekteringsprosessene. Vår kartlegging overskrider datainnsamlig for å bli en strømlinjeformet prosess, utformet for å gi ingeniørene nøyaktig informasjon tidlig i prosjekteringen.

Våre punktskyer i 3D er kompatible med alle DAK-programmer og er enkle å forstå. Vi tilbyr også Netview-løsninger for online datatilgang.

Landmåling og kartlegging av underjordiske strukturer

For landbaserte prosjekter, tilbyr Rambøll tjenester for kartlegging og innsamling av feltdata for å skape et komplett grunnlag for prosjektet. Vi tilbyr spesialisttjenester inkludert landmåling, 3D-kartlegging av underjordiske strukturer/infrastruktur, og 3D-laserskanning og modellering. Vi bruker våre tjenester innen 3D-laserskanning og måling innen marine plattformer, flytende produksjon, rørledninger og undersjøiske installasjoner, landbasert produksjon og raffinering, landbasert infrastruktur og gass og LNG.

Mer informasjon

3D-laserskanning og undersøkelser for olje- og gassindustrien


Les vår brosjyre om avanserte 3D-laserskanningsteknikker og -undersøkelser

3D-laserskanning og undersøkelse av bygninger og infrastruktur


Les vår brosjyre om avanserte 3D-laserskanningsteknikker og -undersøkelser

Prosjekter

Smidig og kostnadseffektivt EPC-samarbeid i Nordsjøen

Sommeren 2014 ble joint venture-samarbeidet mellom Rambøll Olje & Gass og Semco Maritime belønnet med en EPC-kontrakt for levering av onshore og offshore tjenester til Hess Danmarks plattformer i den danske Nordsjøen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites