Rørledninger og undersjøisk teknologi

Mens operatørselskapene beveger seg ut på dypere vann for å få tilgang til uutnyttede hydrokarbonreserver, overstiger lengden og dybdene hvor undervannsrørledningene legges alt som tidligere er oppnådd. Spesialiserte tekniske ferdigheter er nødvendige for å holde tritt med utviklingen.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Omfattende tjenesteportefølje innen rørledninger til havs

Rambøll har mer enn tredve års med erfaring med infrastruktur til havs. Vi dekker overføringsrørledninger og rørledningssystemer i felt fra konsept til design. For aldrende rørledninger håndterer vi alle aspekter knyttet til revurdering av teknisk integritet.

Vi designer komplekse høytrykks-/høytemperaturs (HP/HT) strømningsrør, og vi har spesialisert oss på undersjøiske tie-back prosjekter med topografiske utfordringer kombinert med HP/HT-drift.

Våre tjenester innen rørledninger og undersjøisk teknologi dekker:

 • Finansstudier, konsekvensutredninger (EIA/ESIA), overholdelse av regelverk
 • Rørledningsdesign fra konseptstudier og FEED til detaljprosjektering
 • Prosjektledelse
 • Rutevalg og oppmåling, analyser av legging, grøfting og installasjonsstudier
 • Undersjøiske komponenter og konstruksjoner, og stigerørssystemer
 • Offshore tilsyn og tekniske støttefunksjoner, og byggeledelse
 • Evaluering av egnethet til formål, revurderinger og levetidsforlengelser
 • Risiko- og sikkerhetsvurderinger og HAZID/HAZOP-analyser 

Undersjøisk designkompetanse

Våre velprøvde metoder innen design av rørledninger er basert på avansert forståelse av avgjørende faktorer, som konstruksjonsteknikk og hydrodynamikk under ugunstige og krevende forhold. Vi tilbyr offshorekompetanse innen rutevalg, geofysisk og geoteknisk kartlegging, systemoptimering, legging- og nedgravingsanalyser, stigerørsystemer, strømningssikring, havbunnskomponenter og installasjon.

Rambøll tilbyr et komplett sett tjenester innen undersjøiske operasjoner i forbindelse med design av rørledninger. Våre kunnskaper innen undersjøisk teknologi omfatter:

 • Havbunnsrammer
 • Undersjøiske sikkerhetsventiler (SSIV-er)
 • Beskyttelseskonstruksjoner
 • Y- og T-montasjer

Revurderinger av rørledninger på modne felt

Rambøll hjelper klientene til å øke effektiviteten og forlenge produksjonen på modne felt. Dybdekunnskapen vår strekker seg til offshoreplattformer og FPSO-er, som gir oss den nødvendige oversikten og erfaringen til å håndtere tie-back eller tie-in prosjekter for alle relevante grensesnitt mellom rørledning, undersjøiske installasjoner og plattform eller FPSO.

Tilkobling til onshore infrastruktur

Basert på vår tverrfaglige profil, kan Rambøll også bistå med å koble undervannstransportsystemer til infrastruktur på land ved bruk av vår ekspertise innen havner og marine konstruksjoner, veier, anlegg og kontraktsadministrasjon.

Mer informasjon

Prosjekter

The world largest pipelay vessel will install the record breaking 36" Polarled pipeline

Polarled: Banebrytende undersjøiske rørledninger krysser polarsirkelen

Prosjektet, som er ledet av Statoil, innebærer installasjon av rørledninger på havdyp helt ned til 1265 meter, noe som setter verdensrekord for dypvannsinstallasjon av 36-tommers rørledninger. Rørledningene vil bli lagt på et svært ujevnt terreng, hvor gamle isfjell har erodert havbunnen, noe som gir frie spenn på opp til 200 meter. Rørledninger vil bli installert tomme på havbunnen og fylt kort tid etter.

FEED-studie av Balticconnector-rørledninger

Rambøll har blitt tildelt en FEED-studie for Balticconnector – en 20 tommers (50 cm) gassrørledning på over 80 km i Finskebukta. Målet med rørledningen er å forbinde distribusjonsnettverket for finsk og estlandsk naturgass.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites