Prosjektledelse

Etter hvert som olje- og gassprosjektene blir mer komplekse, har eiere og operatører intensivert fokuset på risikohåndtering, tid og kostnader. Energiselskaper leter etter partnere som kan møte disse forventningene ved å tilby fullskala prosjektledelsestjenester basert på sertifiserte kvalitetssystemer og bransjeerfaring.

Kontakt

Anne Helene Arild

Head of Department, Project Management, Norway
T: 977 32 648

Prosjektledelse for olje- og gassprosjekter

Ved å ha en helhetlig og skreddersydd tilnærming til prosjektledelse, er vårt mål å sikre at alle olje- og gassprosjekter er fullført til avtalt tid, budsjett og kvalitet.

Prosjektene våre styres og utføres av dyktige senioransatte med lang erfaring innen håndtering av store olje- og gassprosjekter. Suksessen vår gjenspeiles i vår lange merittliste og støtter seg på metodikken i Rambølls prosjektledelsesmodell.

Rambølls prosjektledelsesmodell

Rambøll benytter en prosjektledelsesmodell som er basert på internasjonal mønsterpraksis og vår egen erfaring i bransjen. Rambølls «Project Excellence» omfatter en scene-gate modell, laget for å maksimere ytelsen og kundefordelene, samtidig som det gir en klar oversikt gjennom hele prosjektets livssyklus.

Project Excellence-modellen er generisk og skalerbar, og sikrer ønsket kvalitetsnivå og presis levering uavhengig av prosjektets kompleksitet, omfang, størrelse eller varighet. Modellen vår muliggjør full forståelse av kunde- og prosjektbehov og sikrer at alle strategiske mål oppfylles.

Vi integrerer HMS på olje- og gassprosjekter

HMSK-styringssystemet vårt støtter Project Excellence-modellen og omhandler hele prosjektets livssyklus fra forslag til planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse. Det er vårt varemerke å integrere HMSK i alle aspekter av prosjektene våre, og konsulenttjenestene våre baserer seg på ekte erfaring innen design, implementering og vedlikehold av HMS-styringssystemer.

Tjenestene våre innen prosjektledelse omfatter:

• Risiko- og mulighetsstyring og endringsledelse
• Planlegging og tidsplaner; fremdriftsrapportering og statusmøter
• Ressursforvaltning, kostnadskontroll og budsjettoppdateringer
• Design og kvalitetsstyring
• Dokumentkontroll
• Byggeledelse
• Interessentforvaltning og tillatelsesstøtte

Projects

Smidig og kostnadseffektivt EPC-samarbeid i Nordsjøen

Sommeren 2014 ble joint venture-samarbeidet mellom Rambøll Olje & Gass og Semco Maritime belønnet med en EPC-kontrakt for levering av onshore og offshore tjenester til Hess Danmarks plattformer i den danske Nordsjøen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites