Offshore avvikling

Over halvparten av alle dagens hydrokarboner kommer fra modne felt med aldrende utstyr. Selv om levetiden for mange av plattformene forlenges gjennom modifikasjoner, vil et stort antall av dem avvikles i løpet av de kommende årene. Bergingsoperasjoner i kjølvannet av orkaner vil også legges til antallet fjerninger av offshore-plattformer hvert år.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Dekker hele avviklingsprosessen til havs

Rambøll tilbyr ekspertkompetanser innen offshore avviklingstjenester som dekker planlegging og konstruksjon, risikostyring, sikkerhetsledelse og miljøhensyn for alle slags offshoreanlegg. Vi har vært involvert i flere store offshore avviklingsprosjekter i Nordsjøen og Mexicogolfen. Prosjektene våre strekker seg fra mindre tidligfase skrivebordsstudier til detaljerte vurderinger, inkludert offshore-undersøkelser, lovkrav og avviklingsprosedyrer.

Kompetanse innen miljøriktig avvikling og tillatelser

Våre miljøavviklingsteam består av høyt spesialiserte miljøingeniører, kjemikere, biologer/marinbiologer, geofysikere og teknikere. Teamet har rik kunnskap om miljøteknikk, miljølovgivning og HMS-styring.

Ved å kombinere vår miljøfaglige kompetanse med innsikt i lov- og miljøkrav, utvikler vi miljøprogrammer som omfatter alle nødvendige skritt mot innhenting av godkjennelser og tillatelser for offshore avvikling.

Demontering, løfting og plattformfjerning

Rambøll konstruerer offshore avviklingsløsninger basert på fire tiår med offshore-erfaring. Vi håndterer demontering, løfting og fjerning av plattformer. Våre spesialister i USA har også lang erfaring med bergingsoperasjoner etter orkaner, som innebærer fjerning av skjeve og skadede plattformer i Mexicogolfen.

Våre offshore avviklingstjenester omfatter:

  • Fjerning, avskaffelse, utbedring og miljøstudier
  • Modellering og prøvetaking; avfallskartlegging og -håndtering
  • Tillatelser og overholdelse av regelverk
  • Som-etterlatt vurdering, utredningsprogram og avviklingsplan
  • HAZID (hazard identification) og sikkerhetskontroll; fjerning av utstyr med NORM
  • Anleggsinspeksjon og vektestimering
  • Stressanalyse, sjekk av løfteøyer og løfte- og riggeprosedyrer
  • Transport og sjøfeste

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites