Modifikasjoner og vedlikehold

For å kunne opprettholde drift på modne felt i tider med minskende petroleumsforekomster og holde infrastrukturen i stand, har modifikasjoner og brownfield-utvikling blitt en nødvendig del av hverdagen i petroluemsindustrien. Brownfield-utvikling spenner fra systemoppgraderinger og fjerning av flaskehalser til integritetsledelse og levetidsforlengelse.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Eksperter innen modifikasjoner og levetidsforlengelse

Rambøll gjennomfører en rekke brownfield-modifikasjonsprosjekter både på land og til havs, alt fra mindre modifikasjoner til fullstendige ombygginger. Prosjektene våre innen systemoppgradering og flaskehalsfjerning optimerer produksjonen, mens revurderingene våre sikrer strukturell integritet og muliggjør levetidsforlengelse.

Vi har et sterkt fokus på å holde nedetiden på et minimum og alle oppussingsarbeider etter tidsplanen, og derfor tilbyr vi presise 3D-laserskanninger og kartlegging som grunnlag for alle modifikasjonsprosjektene våre.

Tjenestene våre innen modifikasjoner omfatter:

Vedlikehold

Rambøll tilbyr en bred vifte tjenester knyttet til vedlikeholdsprosjekter både på land og til havs. Våre tjenester strekker seg fra strategiske til praktiske vedlikeholdsproblemer. Vi er spesialiserte innen utarbeidelse av vedlikeholdsrutiner og planlegging av forebyggende vedlikehold på olje- og gassanlegg; inkludert vedlikeholdssystemer for elektrisk, mekanisk og roterende utstyr.

Tjenestene våre innen vedlikehold omfatter:

  • Pålitelighetssentrert vedlikehold (RCM)
  • FMECA-prosedyrer
  • Tilgjengelighetsanalyse og RAM-programmer
  • LCC og LCP (Life Cycle Costs og Life Cycle Profit)
  • KIT-system – reservedelsløsning for roterende utstyr
  • Rambøll Smart Inspection – inspeksjonsverktøy for registrering av avlesninger på utstyr

Teknisk dokumentasjon

For å kunne utføre modifikasjoner og brownfield-utvikling kontinuerlig under hele levetiden til et anlegg, er oppdatert teknisk dokumentasjon avgjørende.

Rambøll leverer tidsbesparende og effektiv teknisk dokumentasjon til kundene våre. I det daglige arbeidet vårt, strekker oppdateringene våre seg fra enkle dokumenter og tegninger til store prosjekter med mer enn 1000 tegninger.

Prosjekter

Oljeplattform i Nordsjøen

Fakkelgassgjenvinning på Syd Arne

Utslipp av hydrokarboner fra plattformer og raffinerier er en luftforurensningskilde, og det er et sterkt initiativ i industrien for å finne miljøvennlige løsninger. Rambøll Olje & Gass har betydelig erfaring på dette området, og har nylig ferdigstilt design av et fakkelgassgjenvinningssystem for Nordjsø-plattformen Syd Arne hvor Hess Denmark er operatørselskap.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites