Finansstudier

Det globale energimarkedet drives av faktorer som utviklingen i frie markeder, løsninger innen forsyningssikkerhet og svingende priser. I møtet med slik kompleksitet, setter energiselskaper og operatører sin lit til kvalifiserte markedsanalyser og økonomiske mulighetsstudier for å kunne ta kvalifiserte investeringsbeslutninger. 

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Solid bransjekunnskap som grunnlag for økonomisk rådgivning

Basert på et nært samarbeid mellom våre tekniske eksperter og økonomer, tilbyr Rambøll økonomisk og finansiell rådgivning for energiprosjekter.

Vi utfører økonomiske undersøkelser og mulighetsstudier på alle nivåer – fra samfunnsmakronivå med politikk og markedsanalyser, til driftsmikronivå med enkeltinvesteringer for olje og gass-infrastruktur.

Muliggjør kvalifiserte beslutninger

Vår lange erfaring innen olje, gass og fornybar energi, gjør at vi har kompetansen til å utføre både politiske studier og sektorstudier. Vi gjennomfører en rekke ulike studier, fra finansielle og økonomiske analyser, til kostnad-nytte analyser, regulatoriske analyser og miljøkonsekvensanalyser. Dette gjør kundene våre i stand til å prioritere alternativer og gir detaljert innsikt i sentrale prosjektutfordringer.

Mulighetsstudier

Rambølls leverer mulighetsstudier til olje- og gassindustrien som består av tekniske og kommersielle analyser og vurdering av ulike alternativer for å optimere og utvikle nye prosjekter. Vi bruker mulighetsstudier som analyseverktøy i vurderingsfasen av prosjektsyklusen og tilbyr kundene våre flere ulike scenarioer for å gi best mulig grunnlag for beslutningstaking.

Teknisk, finansiell og økonomisk due diligence

Basert på Rambølls solide kunnskaper innen olje- og gassindustrien, kan vi tilby kundene våre eksperthjelp i et bredt spekter av forretninger. Vi har en praktisk tilgang og kan raskt mobilisere ekspertteam som tar seg av diligence-oppgaver. Vi ser på teknisk, finansiell og økonomisk diligence, samt miljøvurderinger og myndighetsgodkjennelser.

Tjenestene våre innen finansstudier omfatter:

  • Mulighetsstudier
  • Kostnad-nytte analyser
  • Vekt- og kostnadsberegninger
  • Rådgivning innen energi og infrastruktur
  • Teknisk, finansiell og økonomisk due diligence
  • Prosjektimplementering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites