EPC-Prosjekter

EPC (Engineering, Procurement & Construction)-oppsett gir utviklere og eiere et enkelt kontaktpunkt gjennom hele prosjektets gjennomføringsfase og reduserer den finansielle risikoen. EPC-prosjekter er tverrfaglige av natur, og effektiv byggeledelse kombinert med et kontinuerlig fokus på HMS er viktige suksessfaktorer.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

EPC(M)-tjenester på brownfield-prosjekter

Rambøll tilbyr EPC(M) (Engineering, Procurement & Construction (Management))-tjenester for marine brownfield- og modifikasjonsprosjekter. Våre ingeniørvitenskapelige ferdigheter er basert på fire tiårs erfaring fra offshorebransjen, og de senere årene har vi utvidet tjenesteporteføljen til å omfatte anskaffelse og byggeledelse for brownfield EPC-prosjekter.

Byggbarhet

Vi samarbeider med entreprenører, underleverandører eller blir med i joint-venture samarbeid med entreprenørene, noe som gjør oss til en fleksibel partner i EPC-markedet.

Gjennom detaljprosjekteringen holder vi sterkt fokus på byggbarhet. Som en del av EPC-tjenesten vår, administrerer vi byggeledelse, fører tilsyn av byggingen og stiller med backup-team, samt utfører testing, idriftsettelse og tilkobling.

HMS i våre EPC-metoder

Nøye vurdering av helse, sikkerhet og miljømessige aspekter er en integrert del av alle våre brownfield-prosjektløsninger. Vår EPC-metodikk er basert på byggesteinene i HMSK og prosjektstyringssystemene våre og fokuserer på alle elementene innen administrasjon av et EPC-prosjekt.

Med en fullt definert tilnærming til prosjektledelse og EPC-metoder, har vi prosessene og systemene som skal til for å håndtere svært komplekse EPC-prosjekter.

Våre tjenester for EPC(M)-prosjekter omfatter:

Projects

Smidig og kostnadseffektivt EPC-samarbeid i Nordsjøen

Sommeren 2014 ble joint venture-samarbeidet mellom Rambøll Olje & Gass og Semco Maritime belønnet med en EPC-kontrakt for levering av onshore og offshore tjenester til Hess Danmarks plattformer i den danske Nordsjøen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites