Ingeniørtjenester

Detaljert prosjektering er den endelige utformingen av et prosjekt, og typiske leveranser inkluderer innkjøpsspesifikasjoner, konstruksjonstegninger og verifikasjon av designbevis. Denne pakken kan danne grunnlag for EPC-materialer, myndighetsgodkjennelser og/eller sertifisering fra en tredjepart.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Fire tiår med erfaring innen ingeniørarbeid

I Rambøll har vi en tverrfaglig kompetansebase, fire tiårs erfaringer med arbeid innen et bredt spekter av olje- og gassprosjekter og noen av de mest fremtredende ekspertene i bransjen, med opp til 30 års erfaring.

Derfor er vi godt rustet til å gi kvalifiserte anbefalinger i den detaljerte prosjekteringen. Dette gjenspeiles i vår vellykkede gjennomføring av mange greenfield- og brownfield-prosjekter, inkludert nesten tusen modifikasjoner og levetidsforlengelser hvert år.

Robust prosjektledelsespraksis

For å sikre at prosjektet leveres i tide, innenfor budsjettet og med høyest mulig kvalitet, bruker Rambøll en prosjektledelsesmodell som er designet for å maksimere kundens fordeler.

HMS og overholdelse av regelverk

Detaljprosjekteringen vår vurderer også helse, miljø og sikkerhet (HMS)-aspekter, og vi tilbyr risikovurderinger og miljøkontroller som sikrer mennesker og miljø. Videre identifiserer vi lov- og miljøkrav og utarbeider miljøprogrammer som omfatter alle nødvendige skritt for å få godkjennelser og tillatelser.

Med et verdensomspennende kontornettverk har Rambøll inngående kjennskap til nasjonale standarder, regelverk og myndighetskrav, som gjør oss i stand til å handle som sertifisert verifikasjonsagent, teknisk autoritet og tredjeparts verifikasjonspartner.

Våre detaljerte ingeniørtjenester omfatter:

Projects

The world largest pipelay vessel will install the record breaking 36" Polarled pipeline

Polarled: Banebrytende undersjøiske rørledninger krysser polarsirkelen

Prosjektet, som er ledet av Statoil, innebærer installasjon av rørledninger på havdyp helt ned til 1265 meter, noe som setter verdensrekord for dypvannsinstallasjon av 36-tommers rørledninger. Rørledningene vil bli lagt på et svært ujevnt terreng, hvor gamle isfjell har erodert havbunnen, noe som gir frie spenn på opp til 200 meter. Rørledninger vil bli installert tomme på havbunnen og fylt kort tid etter.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites