Anskaffelser

Anskaffelser er en del av alle EPC-prosjekter, men det er praktisk og økonomisk å integrere anskaffelser i de fleste olje- og gassprosjekter. Tett samarbeid mellom tekniske team og våre innkjøpseksperter holder prosjektene innenfor budsjett og i rute ved å sikre at riktig materiale og utstyr anskaffes til tiden og til gunstige priser.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Anskaffelseseksperter

Rambøll administrerer alle deler av forsyningskjeden på olje- og gass EPC-prosjekter eller som en frittstående tjeneste. Våre innkjøpseksperter administrerer kontraktene, fra forespørsel om kostnadsoverslag til kontraktsavslutning. Dette inkluderer anbudsstøtte, budevaluering, valg av leverandør og revisjoner.

Som en del av vår strategiske innkjøpsløsning, supplerer vi kundenes innkjøpsfunksjon med erfaren arbeidskraft i perioder med høy arbeidsbelastning i prosjektet.

Våre innkjøpstjenester for olje- og gassindustrien omfatter:

  • Forespørsel / anbud
  • Budavklaring og -evaluering
  • Prekvalifisering av leverandører og underleverandører, samt godkjenning og overvåking
  • Oppfølging / ekspedering / kaisjekk
  • Transport, logistikk, lager og håndtering av returlast
  • Mottak av varer, fakturabehandling og rapportering
  • Rammeavtaler, innkjøpsstrategi, budsjett og planlegging
  • Teknisk integritet og presis levering

En av de viktigste fordelene med å delegere prosjektrelaterte anskaffelsesaktiviteter til Rambøll, er at våre ingeniører og spesialistene innen olje- og gassanskaffelser jobber tett og proaktivt sammen. Dette sikrer rask løsning av tekniske spørsmål og forsvarlig forvaltning av logistikk for varer med lange ledetider. Våre skalerbare og fleksible anskaffelsesoppsett gjør oss i stand til å tilfredsstille ulike kundebehov.

Maksimere verdi

Som en uavhengig anskaffelsesleverandør, handler vi alltid i kundens beste interesse. Vi er forpliktet til etisk innkjøpspraksis og maksimering av verdien ved å vurdere kostnader, levering, sikkerhet, kvalitet, pålitelighet og gjeldende lover og forskrifter.

Internasjonalt nettverk av leverandører og partikjøpsfordeler

Utstyr og tjenester anskaffes alltid til konkurransedyktige priser. Med et internasjonalt kontornettverk på strategiske olje- og gass-lokasjoner, holder vi kontakten med sentrale leverandører og er oppdaterte på priser og trender i bransjen. Dette gjør at vi kan levere innkjøpstjenester med høy kvalitet og lave kostnader.

Vi bruker tjenestene våre innen anskaffelser til offshore-plattformer, flytende produksjon, rørledninger og undersjøisk teknologi, landbasert produksjon og raffinering, terminaler og gasslagring, og gass og LNG.

Lær mer

Mer om våre anskaffelsestjenester

Rambøll tilbyr skalerbare ressurser og fleksible vilkår for anskaffelser.

Les brosjyren vår.


Projects

Smidig og kostnadseffektivt EPC-samarbeid i Nordsjøen

Sommeren 2014 ble joint venture-samarbeidet mellom Rambøll Olje & Gass og Semco Maritime belønnet med en EPC-kontrakt for levering av onshore og offshore tjenester til Hess Danmarks plattformer i den danske Nordsjøen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites