Onshore produksjon og raffinering

Landbasert produksjon av olje- og gass er fortsatt ledende i Midtøsten, USA, Sør-Amerika, Afrika og Russland. Den landbaserte produksjonen har opplevd en økning i aktivitet som følge av ukonvensjonelle ressurser i form av skiferolje og -gass.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Helhetlig tjenesteleverandør til produksjonssektoren på land

Rambølls tjenesteportefølje innen produksjon og raffinering på land dekker hele prosjektsyklusen og spenner fra konseptuell og detaljprosjektering til miljøundersøkelser, interessenthåndtering og ingeniørtjenester. Vi har lang erfaring innen design av landbaserte produksjonsanlegg, fra enkeltbrønns produksjonsanlegg til sentrale produksjonsanlegg som produserer fra flere brønner.

Tjenestene våre innen landbasert produksjon og raffinering dekker:

Forbedring av onshore produksjon og miljøsikring

Vi har gjennomført en rekke modifikasjonsprosjekter på gamle anlegg, som har gjort det mulig å øke effektiviteten og produksjonen betydelig, samtidig med at regelverket for anlegget overholdes. Vi har arbeidet med prosess- og tjenesteanlegg, anlegg for brønnstrømseparasjon, komprimeringsfasiliteter og brønnstedsfasiliteter, inkludert brønnkonvertering og levetidsforlengelse. Rambøll designer miljøvennlige fakkelsystemer og kan gi rådgivning om redusering av skadelige stoffer ved raffinerier.

Risiko og sikkerhet, interessenthåndtering og anleggstjenester

For å sikre at alle sikkerhetsforskriftene følges, utfører Rambøll risikoanalyser og sikkerhetskontroller på nye og eksisterende anlegg, med sikte på at sikkerhetstiltak skal være på plass fra prosjektets start. Vi er dyktige til å legge til rette for en god dialog med interessenter, slik at relevante tillatelser innhentes og beslutningstakere og offentligheten informeres om olje- og gassprosjekter. I tillegg har Rambøll sivilingeniørkompetanse innenfor havner og tradisjonell infrastruktur, som gjør oss i stand til å dekke alle aspektene av landbaserte olje og gassprosjekter.

Ukonvensjonelle ressurser – skiferolje og -gass

Rambøll har omfattende erfaring med skiferolje og -gass. På Eagle Ford Shale, som er en av verdens største olje- og gassutbygginger, har vi levert detaljprosjektering for sentrale produksjonsanlegg og samlingsanlegg.

Basert på anleggskompetansen vår kan vi legge helhetlige masterplaner som løser demografiske og infrastrukturelle utfordringer knyttet til skifergassleting.

Mer informasjon

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites