Ubemannede brønnhodeplattformer

Kostnadseffektiv utvikling av marginale felt står øverst på agendaen til mange operatører i olje- og gassindustrien. Kostnadseffektive ubemannede brønnhodeplattformer er et godt alternativ til tradisjonelle brønnhodeplattformer eller havbunnsinstallasjoner. Den er vanligvis ubemannet og fungerer som en satellitt hvor strøm, kjemikalier, hjelpesystemer og kontrollfunksjoner leveres av en vertsplattform.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Eksperter på ubemannede brønnhodeplattformer

Konstruksjon av ubemannede brønnhodeplattformer er et av Rambølls kjernekompetanseområder.  Siden 1980-årene har vi konstruert et betydelig antall ubemannede brønnhodeplattformer for svært forskjellige miljøer som Mexicogolfen, Persiabukta og Nordsjøen.

Våre tjenester innen ubemannede brønnhodeplattformer dekker:

 • Feltutvikling fra konseptstudier og FEED til detaljprosjektering
 • Design av optimale stålstrukturer
 • Design av prosess og hjelpesystemer
 • Design av tilknyttede rørledninger
 • Modifikasjoner og tilknytning på vertsplattformer
 • Hjelp til tredjeparts-/myndighetsverifisering

Bare det mest nødvendige

Filosofien bak Rambølls ubemannede brønnhodeplattform er basert på bruk av enkel og robust teknologi som krever et minimum av manuell betjening og vedlikehold. De viktigste kjennetegnene er:

 • Etabler en ubemannet driftsfilosofi fra dag en
 • Fjern mest mulig utstyr – behold bare det mest nødvendige
 • Velg enkle og pålitelige utstyrsløsninger med lite behov for vedlikehold
 • Bruk pålitelige systemer for fjernstyring og diagnostikk
 • Vedlikehold baseres på utskiftning istedenfor reparasjon

Ubemannet drift øker sikkerheten og reduserer kostnadene

Ved å holde brønnhodeplattformen ubemannet reduserer vi risikoen for personellet samtidig som vi minsker kostnadene. Robust utstyr betyr mindre vedlikehold. Dette vil holde driftskostnadene nede og dessuten sikre alternative tilgangsmåter. Tilgang via båt eller teleskopgangvei eliminerer både kostnader og risiko forbundet med helikoptertilgang.


Minimalistisk konstruksjon av overstell med maksimal avkastning

Alle prosessanlegg som ikke er påkrevd for overføring av brønnstrømmen til rørledningen, er eliminert. Vi kaller det et nedskalert prosessanleg, som kjennetegnes ved:

 • Et minimum av komponenter til prosesser og hjelpesystemer
 • Et minimum av farlige materialer
 • Håndholdt brannslukningsutstyr og uavhengige pusteapparater
 • Fjernstyrte kontroll-/F&G-/NAS-systemer
 • Et minimum av mekanisk utstyr med krav om lovpålagt periodisk inspeksjon/resertifisering
 • Bærbart utstyr lagret på hjelpefartøy

Optimalisert stålkonstruksjon reduserer kapitalutgiftene

Ved bruk av avanserte konstruksjons- og beregningsverktøy kan Rambøll optimalisere byggekonstruksjonen og redusere stålvolumet uten at dette går på bekostning av sikkerhets- og myndighetskrav.

Resultatet er en plattform som er robust, lett og enkel å produsere, og som er enkel å installere på ulike havdyp.

Prosjekter

Nini og Cecilie - ubemannede brønnhodeplattformer i et marginalt felt

Rambøll har bistått DONG Energy med et utviklingsprosjekt for modifisering av Siri-feltet i Nordsjøen, hvor vi har installert de to lettvekts monotårn-plattformene Nini og Cecilie. De to ubemannede brønnhodeplattformene fungerer som satellitter knyttet til morplattformen Siri via tre rørledninger. Vanndybden ved plattformen er 60 meter.

Working on one of the largest oil discoveries in Norwegian history

Statoil awarded Ramboll a feasibility study for their Johan Sverdrup field development project with the purpose of developing feasible concepts for minimum-facility platforms.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites