Offshoreplattformer

Olje- og gass-sektoren til havs spiller en nøkkelrolle i global forsyning av fossilt brensel. Sektoren har utviklet seg dramatisk siden dens begynnelse, med ny teknologi som øker utvinningsgraden for olje og muliggjør oljeleting i fjerntliggende og utfordrende områder.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

40 års erfaring med offshoreplattformer

Rambøll har omfattende global erfaring med offshore-plattformer. Siden 1970-tallet har vi vært involvert i større utbyggingsprosjekter og modifikasjoner for toppsider, stålunderstell , broer og moduler. Med vår ekspertise fra ekstreme forhold, inkludert felt med høyt trykk og temperatur, korrosjon og vinterisering av utstyr for arktiske områder, er vi klare til å bli med kundene våre til uutforskede områder.

Våre tverrfaglige tjenester for offshoreplattformer dekker hele prosjektets livssyklus, fra tidligfase-studier og detaljprosjektering til modifikasjoner, levetidsforlengende prosjekter, ombygginger, tilknytninger, vedlikehold, prosessforbedringer og offshore avvikling.

Tjenestene våre innen offshoreplattformer dekker:

Tidligfase-studier og detaljert design for nye prosjekter

Gjennom omfattende tidligfase-studier utvikler våre spesialister gjennomførbare offshoreplattform-konsepter, blant annet kostnadseffektive plattformer for marginale felt og transformatorstasjoner for vindmølleparker til havs.

Vi kan tilby presise vekt- og kostnadsberegninger for alle typer plattformprosjekter, slik at våre kunder kan ta kvalifiserte investeringsbeslutninger.

Ekspertise innen levetidsforlengelse og modifikasjoner

Rambøll gjennomfører et bredt utvalg modifikasjonsprosjekter, fra delvise til komplette ombygginger. Vi utfører systemoppgraderinger og eliminerer flaskehalser slik at vi kan optimere produksjonen på modne felt. Vår avanserte analyseprogramvare gjør at vi kan beregne eksakte materielle tretthetsliv, som kan brukes til å forlenge levetiden til plattformer betydelig. Våre kompetanser omfatter også:

  • Vektmonitorering
  • 3D-skanning og undersøkelser
  • Vedlikeholdsplanlegging

Med tanke på miljø, sikkerhet og myndighetskrav

Risiko og sikkerhet er en integrert del av konsulenttjenestene våre. Vi har en proaktiv og tverrfaglig tilnærming til risiko- og sikkerhetsanalyser, og det sikrer at alle sikkerhetsforskrifter og krav oppfylles.

For å sikre rettidig prosjektgjennomføring, identifiserer vi lov- og miljøkrav og utarbeider helhetlige miljøprogrammer som sikrer godkjennelser og tillatelser.

Mer informasjon

Utforming av offshore transformatorstasjon

Les vår brosjyre om design av offshore transformatorstasjoner


Prosjekter

Smidig og kostnadseffektivt EPC-samarbeid i Nordsjøen

Sommeren 2014 ble joint venture-samarbeidet mellom Rambøll Olje & Gass og Semco Maritime belønnet med en EPC-kontrakt for levering av onshore og offshore tjenester til Hess Danmarks plattformer i den danske Nordsjøen.

Snorrefeltet

Konseptstudie for en ny brønnhodeplattform i Snorre-feltet

Snorre-feltet i den norske delen av Nordsjøen videreutvikles og det lages to nye alternative løsninger for en ny brønnhodeplattform. Rambøll ble utnevnt til å gi konseptuelle anbefalinger for anlegget.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites