Design av offshore transformatorstasjoner

Ettersom størrelsen på vindmølleparker til havs øker med dypere og fjernere farvann, opplever utviklere og eiere ekstra utfordringer i planleggingen av design, layout, vedlikehold og driftsfilosofier både for den enkelte vindmølleparken de tilhørende transformatorstasjonene.

 

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Spesialister i design av offshore transformatorstasjoner

Rambøll har spesialisert seg på design av transformatorstasjoner for vindmølleparker til havs. Som et ledende konsulentselskap innen marine installasjoner, har vi inngående kjennskap til utfordringene som er knyttet til design, bygging, vedlikehold og drift av transformatorstasjoner og vindmølleparker til havs.


Våre tjenester innen design av offshore transformatorstasjoner omfatter:

  • Definisjon av designstandarder/regulativer og utvikling av sikkerhetsfilosofier
  • Generell plattform-layout
  • Implementering av elektrisk utstyr og kontrollsystemer
  • Spesifikasjon av alt nødvendig hjelpeutstyr
  • Overnattingsfasiliteter og heli-dekk
  • Design av understell inkludert j-rør for kabler, båtfortøyning, fundamentering/pæler og beskyttelse av fundamenteringsmasser
  • Installasjonsdesign

Bred og omfattende erfaring med design av offshoreplattformer

Rambølls brede merittliste innen design av offshoreplattformer kommer fra fire tiårs erfaring med oppdrag for olje- og gassektoren, og mer enn ti års erfaring med design av fundamenter for marine vindmøller. Basert på denne solide bakgrunnen jobber våre spesialiserte ingeniører internasjonalt med utvikling og komplett design av  offshore transformatorstasjoner.

Gjennom de siste årene har vi gjennomført detaljert design av toppsider og stålunderstell for offshore transformatorstasjoner til flere av Nord-Europas største marine vindmølleparker.

Tverrfaglig designteam

Rambølls tverrfaglige ingeniørteam håndterer hele designprosessen fra konseptualisering til detaljert design – installasjon og idriftsettelse.

Vi designer stålunderstell og utvikler plattformoppsett med hensyn til sikkerhet, mekanisk håndtering, idriftsettelse, drift og vedlikehold. Designet inkluderer implementering av elektrisk utstyr som transformatorer, reaktorer, GIS-tavler, MV/LV-tavler, UPS-systemer og SCADA/styringssystemer, og spesifikasjon av alt nødvending hjelpeutstyr som kraner, dieselsystemer for nødbruk, verksteder, brannslokkingssystemer og dreneringssystemer.

Les mer om tjenestene våre for offshoreplattformer.

Mer informasjon

Utforming av offshore transformatorstasjoner

Les brosjyren om utforming av offshore transformatorstasjoner


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites