Kraftproduksjon

I dag kommer over 85 prosent av verdens energiforbruk fra fossile energikilder. Klimaendringene og overforbruk av naturressurser gjør at energiselskapene kontinuerlig må investere i kraftverksløsninger, som er både bærekraftige og energieffektive.

Rambøll tilbyr en tverrfaglig tilnærming til energiproduksjon og -distribusjon. Vår unike styrke ligger i et sterkt team med over 220 eksperter med kunnskap og erfaring innen design og implementering av drift- og vedlikehold, driftssviktundersøkelser, rehabilitering og oppgradering av kraftverk.

Vi tilbyr konsulenttjenester innen alle former for kraftproduksjon med særlig fokus på:

  • Varmekraftverk (inkludert overkritisk og ultra-overkritisk kjel)
  • Kombinert gasskraftverk (CCGT)
  • Multi-fuel, co-firing og biomassekjeler
  • Kraftvarmeproduksjon/kraftvarmeverk
  • Avanserte teknologier som solvarme, oxyfuel (oksygenbrennstoff), etc.
Rambølls energirådgivning kjennetegnes ved våre syv unike tjenesteområder:

Effektive kraftverk
Rambøll har bred erfaring med design og implementering av brenselseffektive kombinerte gasskraftverk og kraftvarmeverk, inkludert ekspertise i overkritisk og ultra-overkritisk kjelanlegg. Vi tilbyr våre kunder alle nødvendige tjenester for optimering av brensel og kraftverk, inkludert omfattende termodynamisk modellering av kjel- og turbinprosesser, utført med grundig kunnskap om kraftverk- og systemdesign.
Les mer om våre tjenester innen effektive kraftverk (på engelsk) 

Kraftvarmeproduksjon og drivstoffeffektivitet
For både nye og moderniserte kraftvarmeverkprosjekter tilbyr vi våre kunder alle nødvendige tjenester for optimering av brensel og kraftverk, inklusive turbinprosesser, varmeakkumulator og fjernvarmesystemer – alt fra analyse, planlegging og design, til innkjøp, implementering, kvalitetskontroll og utførelse.
Les mer om våre tjenester innen kraftvarmeproduksjon og brenselseffektivitet (på engelsk)

Biologisk konvertering
En europeisk trend innen energiproduksjon er å konvertere kullbaserte kraftverk til varierende grad av co-firing, eller fullstendig konvertering for å lage nye enheter som fyres med biomasse, som strå, treflis og pellets. Ekspertisen vår inkluderer hele spekteret som behøves for å konvertere/bygge kraftverk fra brenselsmottaker til logistikk av kraft- og varmeforsyning. Ekspertisen bygger på omfattende erfaring med prosjektutvikling og implementering, og spesialisterfaring innen områdene kjelutforming og utslippsmodellering, kullfabrikkmodifiseringer, brannsikkerhet og reduksjon av eksplosjonsfare.
Les mer om våre tjenester innen biokonvertering (på engelsk)
 

 

Risiko og sikkerhet
Rambølls risiko- og sikkerhetsteknikk brukes fra om med designfasen, men kan også benyttes ved et allerede eksisterende kraftverk for å sikre trygg drift og kontroll på installerte sikkerhetsmekanismer. Rambøll har kunnskap om gjeldende standarder og normer og har benyttet denne på både nye og eksistrenede kraftverk.
Les mer om våre risiko- og sikkerhetstjenester (på engelsk)

 

Teknologisk modernisering og levetidsforlengelse
Teknologisk modernisering tilføyer nye teknologier i eksisterende systemer og innebærer kraftverkeffektivitet, økt produksjon, forlenget levetid, drivstoffleksibilitet og reduksjon av utslipp. I slike prosjekter vil Rambøll typisk bistå kunden fra mulighetsstudier til bestilling og testing for godkjennelse.
Les mer om våre moderniserings- og levetidstjenester (på engelsk)

 

Drift- og vedlikeholdstjenester
Rambøll er kvalifisert for alle deler av drift- og vedlikehold ved kraftverk. God drift og vedlikehold bidrar til høyere tilgjengelighet, ytelse, lønnsomhet og sikkerhet. Vi benytter vår erfaring med utprøvde og testede ledelses- og planleggingsmetoder og med spesifikk teknisk erfaring leverer vi løsninger som strømlinjeformer våre kunders drift- og vedlikeholdsøkonomi.
Les mer om våre O&M tjenester (på engelsk)

Les mer om våre tjenester innen asset management

 

Due Diligence
Vår Due Diligence-prosess fokuserer på interaksjonen mellom kommersielle og tekniske risikoer. Vi setter lit til våre spesialisters erfaringer fra alle disipliner innen kraftverkkonstruksjon. De utgjør et integrert rådgivningsteam som bistår våre klienter med tekniske og strategiske anbefalinger, markedsevalueringer, tredjepartsvurderinger, og nødvendig rådgivning for optimering av kundens investering.
Les mer om våre tjenester innen due dilligence (på engelsk)

Prosjekter

Mongstad CHP-anlegg – CO2-fangst i verdensklasse

Mongstad Kraftvarmeverk som ligger på Statoils oljeraffineri på Mongstad, demonstrerer avansert kombinert varme- og kraftproduksjon basert på naturgass med et integrert banebrytende testanlegg for CO2-fangst og lagring.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites