Gass og LNG

Gass utgjør en vesentlig del av energimiksen som holder det moderne samfunnet i gang. Gassmarkedet er gjenstand for økonomisk, offentlig og politisk innflytelse, og operatørene må derfor gjøre rede for markedssvingninger, prissvingninger, lovgivning og politisk klima for å finne lønnsomme og levedyktige energiløsninger.

Gass

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Førti år med olje- og gasserfaring

Rambøll har hjulpet olje- og gassindustrien med tverrfaglige ingeniørtjenester i flere tiår. Vår avanserte tekniske kunnskap og omfattende konsulenterfaring spenner fra onshore og offshore gassproduksjon til infrastrukturprosjekter.

Vi designer naturgasslagre og landbaserte systemer for gassoverføring, inkludert terminaler, rør og MR-stasjoner.

Våre konsulenttjenestene innen gass og LNG inkluderer:

Muliggjøring av informerte beslutninger

I tillegg til ingeniørtjenestene våre, utfører Rambøll omfattende markedsanalyser og mulighetsstudier for gassektoren som danner grunnlaget for at kundene våre kan ta beslutninger i langsiktige og strategiske gassprosjekter.

Vi følger utviklingen i gassmarkedet nøye, og omfavner aktivt nye trender, noe som ses i vår spesialisering i tidlig-fase studier for LNG-prosjekter og fokuset vårt på ukonvensjonelle ressurser.

Betjening av hele LNG-verdikjeden

Rambøll leverer omfattende erfaring med LNG-prosjekter, som dekker:

  • Studier for plassering 
  • Anlegg for separasjon og gassforbehandling 
  • LNG-, transport-, lagring- og regassifiseringsfasiliteter  
  • LNG-havn og marine anlegg
  • Administrering av bygging og ferdigstilling

Ukonvensjonelt – skifergass

Rambøll har jobbet på prosjekter for skiferolje- og gasskonstruksjon i USA. Kompetansen vår dekker tidlige og sentrale produksjonsanlegg, sentrale samlingssteder og utstyrstillegg i oppstrømsfasiliteter.

Basert på anleggskompetansen vår kan vi også skape helhetlige hovedplaner som løser demografiske og infrastrukturelle utfordringer knyttet til skifergassleting.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites