Vannkraft

Vannkraftverk genererer nesten 90 prosent av all fornybar energi. De kommer i alle størrelser, og de ​​største har en produksjonskapasitet på mer enn 10 GW. Det meste av vannkraftenergien kommer fra den potensielle energien i oppdemmet vann som brukes til å drive en vannturbiner og tilknyttet generator.

Kontakt

Vannkraft

Den store fordelen med vannkraft er at drivstoffet er lett tilgjengelig og gratis. I tillegg har vannkraftverk en lang økonomisk levetid og krever begrensede personalressurser til driften.

Rambøll arbeider, på vegne av kraftselskaper, med å innovere og effektivisere vannkraftverk med sikte på en bærekraftig fremtid kraftproduksjon. Ved å benytte den nyeste teknologien og optimaliserte løsninger, optimaliserer vi kraftverkene for å øke effektiviteten på eksisterende enheter. Vi designer, overvåker og kvalitetssikrer investeringer i både oppgraderingsprosjekter og nye vannkraftverk
Rambøll har inngående kjennskap til mange eksisterende anlegg. Vår kompetanse omfatter forhold som strekker seg fra hydraulikk, mekanisk- og elektrisk prosjektering til grunnforhold og anleggsprosjektering. Vi gjør også inspeksjoner innenfor relevante teknologiområder.

Et fokusområde for Rambøll innenfor vannkraft er trygghet og sikkerhet; både når det gjelder mennesker og produksjonstilgjengelighet. Vi har spesialisert oss på oppgaver knyttet til demningssikkerhet, som for eksempel forbedring av sektorporter, inntaksporter og forsterkning av demninger. Vi sjekker og sikrer demningene og utarbeider forbedringstiltak. Vi jobber også med å forbedre elektrisk kontrollutstyr, for å muliggjøre høyere effektivitet og sikre automatisk kontroll.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites