Solenergi

Solen er jordens desidert største energikilde. Den daglige solinnstrålinga utgjør omtrent 6000 ganger mer energi enn hva som konsumeres per dag. Solenergi er en av de raskest voksende alternative energikildene våre. Rambøll er ledende på dette området og har dybdekunnskap om den nyeste teknologien.

Solfangere kan transformere energi fra solen til termisk energi ved at vann blir varmet opp. Oppvarming ved hjelp av solenergi er et av de mest velkjente alternativene vi har i dag til fossile energikilder.

Ledende innen solenergi

Rambøll er en av de globalt ledende rådgivingsvirksomhetene innen oppvarming ved hjelp av solenergi, og har vært involvert i forskning og utvikling på de nyeste teknologiene. Dette inkluderer sesongbasert energilagring i bakken samt planlegging og utforming av noen av verdens største anlegg. Siden kostnadene ved vannoppvarming fra solenergi er fire til seks ganger lavere ved store anlegg enn ved små anlegg, er kan disse store anleggene nå konkurrere med naturgasskjeler.

Etterspørselen etter storskala-anlegg for utnyttelse av termisk energi fra solen forventes å øke i land som har et varmt klima, en sentralisert varmeforsyning og som fører en aktiv klimapolitikk.

Slik fungerer solcellepaneler

Solcellepaneler er en langsiktig investering med en forventet levetid på mellom 30 og 40 år. En solcelle er en halvleder som genererer elektrisitet ved at solstråling blir konvertert til likestrøm ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Solceller blir produsert uten bevegelige deler, derfor er dette en svært robust og driftssikker teknologi.

Selv om solcellepaneler er altfor dyre for kommersiell bruk, utgjør de et reelt alternativ for lavenergihus i fremtiden. For bygninger og andre installasjoner som ikke er tilkoblet kraftnettet, kan solceller i kombinasjon med 12-voltsdistribusjon være en god løsning.

Store og små solcelleanlegg

Rambøll har levert rådgivningstjenester i forbindelse med en rekke anlegg for oppvarming ved hjelp av solenergi. Anleggene varierer i størrelse fra rundt 200 m2 til over 18 000 m2.

Våre tjenester

Rambølls rådgivingstjenester på dette området omfatter

  • tekniske og økonomiske mulighetsstudier
  • utforming, utarbeidelse av anbudsdokumenter og godkjenning fra myndighetene
  • byggeledelse
  • testing og idriftsettelse
  • oppfølging og drift

Prosjekter

Solfangerprosjekt i Akershus EnergiPark

Rambøll Energi er byggherrerådgiver for Akershus Energi AS i forbindelse med etablering av et solfangeranlegg som bygges i tilknytning til Akershus EnergiPark. Anlegget vil bli det største solfangeranlegget i Norge.

Marstal solar

Store solenergianlegg

Rambøll har siden 1990 levert rådgivningstjenester i forbindelse med å utvikle og etablere store solenergianlegg i Danmark. Anleggene varierer i størrelse fra ca. 200 m2 til 18.000 m2

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites