Fornybar energi

Bruk og utvikling av fornybare energiløsninger er en forutsetning om man skal nå nasjonale og internasjonale klimamål. I tillegg blir det stadig mer lønnsomt å satse på fornybar energi.

Rambølls energiteam har spesialkompetanse på hele spekteret av fornybare teknologier, som vindkraft, biogass, biomasse, geotermisk energi, vannkraft, solenergi og tidevanns- og bølgekraft.

Våre eksperter har energikompetanse i verdensklasse, og kan også hente erfaringer og kunnskap fra kontorer i andre land. Vi har spesialisert oss på fornybare energiløsninger siden tidlig på 1990-tallet, og fulgt utviklingen i teknologi og samfunn, og de endrede behovene til kundene våre.

Et bredt spekter av tjenester
Våre tjenester dekker alt fra forprosjekt og design, infrastruktur, tillatelser og etablering av anlegg og kraftverk, til overvåkning, kvalitetssikring, og oppfølging av drift og vedlikehold.

Vår ekspertise
Vi har ekspertise på fornybare energiløsninger innen geotermisk energi, tidevanns- og bølgekraft, vindkraft, biogass, biomasse, vannkraft og solenergi.

Du kan lese mer om våre tjenester innen fornybar energi her.

Prosjekter

Nytt biogassanlegg i Maabjerg

Biogassanlegget i Maabjerg har økt konkurranseevnen til lokalt landbruk og redusert utslippene fra energisektoren. Rambøll har vært rådgiver for prosjektet.

Solfangerprosjekt i Akershus EnergiPark

Rambøll Energi er byggherrerådgiver for Akershus Energi AS i forbindelse med etablering av et solfangeranlegg som bygges i tilknytning til Akershus EnergiPark. Anlegget vil bli det største solfangeranlegget i Norge.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites