Flytende produksjon

For å møte verdens energibehov, beveger olje- og gassindustrien seg inn i dypere vann og tøffere miljøer. Disse utfordrende miljøene har gjort det nødvendig med fremskritt innen teknologi og strategier for å levere gjennomgående robust produksjonsevne, for eksempel ved bruk av flytende produksjonsenheter. 

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Funksjonelt og trygt design av toppsider for flytende produksjonsenheter

Rambølls konsulenttjenester innen sektoren for flytende produksjonsenheter dekker FPSO-type fartøy, halvt nedsenkbare flytere  og rigger. Porteføljen vår spenner fra konseptstudier, FEED og detaljprosjektering av alle øvre dekkfasiliteter til vektomonitorering, prosjektledelse og omfattende risiko- og sikkerhetsanalyser.

Vi utfører risiko- og sikkerhetsanalyser og -beregninger på både nye og eksisterende anlegg, for å sikre at alle sikkerhetsforskrifter og kundekrav er fullt oppfylt. Den proaktive, integrerte og tverrfaglige tilnærmingen for å identifisere farer, sikrer at nødvendige sikkerhetstiltak blir definert fra starten av et prosjekt.

Tjenestene våre innen flytende produksjon dekker:

Optimert design og modifikasjoner av toppside 

Basert på vår omfattende erfaring med å designe toppsider på både tradisjonelle og kostnadseffektive plattformer, utvikler vi optimerte og holdbare design av skrogets overside tilpasset begrenset plass og de dynamiske bevegelsene på en FPSO. Løsningene våre oppfyller de høyeste HMS-standardene og sikrer at kundene våre oppnår høy avkastning på sin investering. Vi har også gjennomført et betydelig antall FPSO-modifikasjonsprosjekter.

Vekt- og kostnadsestimering

Rambøll leverer vekt- og kostnadsvurderinger for toppsider på plattformer, halvt nedsenkbare flytere og FPSO-er. Dette gjør kundene våre i stand til å ta raske og veloverveide investeringsbeslutninger.

Med tanke på sikkerhet, stabilitet og myndighetskrav

For både nye og ettermonterte strukturer, er det viktig å utføre kontinuerlige vekt- og stabilitetskontroller for å ivareta sikkerheten. Ved hjelp av vårt eget vektovervåkingssystem, kan vi simulere fremtidige situasjoner for å fastslå stabiliteten til alle planlagte plattform-modifikasjoner.

For å sikre at prosjektet utføres til riktig tid, identifiserer vi lov- og miljøkrav og utarbeider helhetlige miljøprogrammer for å sikre godkjennelser og tillatelser. Videre kan vi være fagmyndighet og gjennomføre designverifikasjoner.

 

 

Mer informasjon

Tverrfaglige designløsninger for FPSO

Les brosjyren vår "Beveger seg mot dypere vann"


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites